Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Drom otvírá řemeslné dílny

BRNO – Na poptávku po práci z řad nezaměstnaných brněnských Romů se rozhodlo zareagovat romské středisko Drom tím, že bude od května realizovat projekt Řemeslné dílny podpořený Nadací VIA z grantového programu Romská iniciativa.

„Nekvalifikovaní Romové se jen velmi těžko uplatňují na trhu práce. Potýkají se s mnoha bariérami, kromě vzdělání a barvy pleti svou roli hraje často i ostych a nedůvěra jít do cizího prostředí,“ říká koordinátor projektu David Oplatek.
Realizátoři projektu se rozhodli využít dílen již dříve vybudovaných v domě na Bratislavské ulici v rámci projektu Komunitního bydlení. Poskytnou možnost zaučení až 32 zájemcům ve čtyřech dílnách – šicí, keramické, košíkářské a stolařské. Během tříměsíčních kurzů účastníci proniknou do základů jednotlivých řemesel. Po jejich ukončení budou schopni vyrábět řemeslné výrobky v takové kvalitě, aby uspěly na trhu. „Pouhé zaučení by však bylo málo, proto jsme se rozhodli, že těm, kdo projdou kurzem, zajistíme odbyt pro jejich výrobky,“ dodává Oplatek. Drom proto vytváří distribuční síť, která bude zajišťovat odbyt výrobků romských řemeslníků. Podle Oplatka by měla tato síť časem přejít do rukou některého ze schopných romských podnikatelů. Podstatná část projektu je financována z prostředků Nadace VIA. Bližší informace na tel. 545 211 576.
Drom, romské středisko, je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Brno - městskou částí Brno-sever. Již od roku 1989 realizuje široké spektrum aktivit v sociálně vyloučených komunitách. Mezi jeho hlavní činnosti patří organizování aktivit volného času pro děti a mládež, vzdělávání, poskytování sociálně-právního poradenství a terénní sociální práce.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál