Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Úlety? Ano, ale vládní a společenské!

Nejhorší je, když si někdo vybere téma, jemuž nerozumí a pak zasvěceně popisuje události způsobem tomu odpovídajícím – tedy špatně, bez patřičných souvislostí a nepravdivě.
Vrcholem nevkusu je, když si při tom brousí svůj ostrovtip na těch, kteří jsou na tom nejhůře a nikdo a nic více je už do země nezadupe.

Mám na mysli článek Miroslava Macka v Lidových novinách ze dne 3. května Lety a úlety aneb vepřín ve při. Budu se držet schématu, které nám pan Macek předestírá s úsměvnou tváří a otřelými frázemi, ačkoliv se jedná o záležitost nanejvýš smutnou a ostudnou. On sám to vše nazývá humbukem a s lítostí je přesvědčen, že na jeho konci bude vepřín přemístěn. Nu, někdo to přijme s lítostí, mnozí však při nejmenším s úlevou a uspokojením. Ale tak daleko ještě nejsme!
Záležitost Letů a cikánského koncentračního tábora v nich poprvé připomenul Karel Schwarzenberg, na jehož panství tábor existoval. Tehdejší prezident Havel se o zviditelnění té smutné události ujal teprve potom s noblesou jemu vlastní a vybudování památníku obětem v těch místech podpořila jeho kancelář.
Není pravda, že vepřín nestojí na místech, kde tábor byl, jak Macek tvrdí. Plocha tehdejšího tábora a dnešního vepřína se prolínají nejméně 50 procenty. Jenom hromadné hroby, kde byli Romové pohřbíváni, byly mimo tábor a dnes na jejich místě stojí památník. Ale to samotné není nijak podstatné. Jde přece o ten hrozný zápach, který to místo nechutným způsobem provází při každém závanu větru.
Panu Mackovi vadí, že by každá rodina v ČR musela zaplatit 180 Kč, kdyby ke zrušení nebo přemístění prasečáku došlo. Naopak mu nevadí desateronásobně větší zátěž kapes daňových poplatníků tunelováním bank, devastováním podnikatelského prostředí, o které se zasloužil jeden z našich europoslanců apod. Pochopitelně, o to se dost přičinili lidé z okruhu pana Macka, proč to připomínat? Na této devastaci státní ekonomiky se Romové nikdy nepodíleli a už vůbec ne v takovém rozsahu.
Těch 180 Kč od každého občana by byla věru dobrá investice a pomohla by napravit naši pošramocenou pověst ve světě. Podobné morální signály nemusí být jen planým gestem, když přispívají k náležité reflexi oněch smutných událostí do společnosti.
Dřevěný kříž spadl hned někdy po roce 1990 a byla to spíše ostuda komunistů, kteří neuznávali Romy za oběti holocaustu. Ostatně s tím má potíže i naše společnost, jak se teď ukazuje. Nevím, o kterých Romech nebo jejich politických představitelích pan Macek mluví. Vím však dobře, že podstatnou iniciativu při budování památníku v Letech vyvinul profesionální štáb Muzea romské kultury v Brně. Nikdy a nikým nebyly vyvíjeny snahy získat na konto piety nějaké peníze, které by měl kdosi neurčitý, ale určitě Romové, podle Miroslava Macka, držet pod palcem. Každý rozumný člověk zná, jak se získávají peníze na základě grantů a jakým přísným kontrolním mechanismům jsou podrobeny. Prostě hloupá a troufalá fráze, které dnes už nikdo zasvěcený neuvěří.
K ostatním bodům pana Macka se nebudu vyjadřovat. Je to jenom jakási mlha kolem, aby řeč nestála.
Podstatnější by mohla být zmínka o chování našich europoslanců při projednáváni rezoluce o Letech v Evropském parlamentu.
Tak komunista Ransdorf s vážnou tváří tvrdil, že o žádném koncentračním táboře v Letech u Písku nic neví. A on to přece musí vědět, neb je historik. Doporučoval bych mu, aby si doplnil vzdělání. Horší ovšem je, že tím mystifikoval spoustu li dí za hranicemi, kteří by přece jen měli dostávat solidnější informace.
Pan Zahradil z ODS zase s vážnou tváří prohlašuje, že genocida českých Romů je nesmysl, protože genocidu prý prožívala celá česká pospolitost v protektorátu. Myslelli to vážně, pak je možno pochybovat o jeho zdravém rozumu. Takové přirovnání! Jak potom pan Zahradil vysvětlí okolnost, že celý štáb v Letech byl český a snažil se poctivě o vyvražďování svých vlastních českých romských vězňů?
Panu prezidentovi více vadí, že se nám EU zase plete do našich vnitřních věcí. Méně mu vadí podstata celé záležitosti. Totiž fakt, že po dlouhých a neúspěšných snahách, které by vedly k odstranění prasečáku u pomníku, už nezbývá nic jiného než tlak světové veřejnosti. Je dobře, že takový tlak existuje. Jinak bychom zvlčili úplně!

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál