Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Kampaň proti rasismu se neorientuje jen na Romy

V roce 2000 dala česká vláda zhruba 10 milionů na programy romské integrace a na protirasistickou kampaň. Letos rozděluje už jen čtyři miliony korun. Vládní protirasistické programy vzbuzují u odborné veřejnosti přinejmenším rozpaky. Někteří tvrdí, že místo aby vláda dala peníze na informační kampaň přímo mezi Romy, marně se snaží převychovat širokou veřejnost.
Zástupce vládního zmocněnce pro lidská práva se ocitl pod tvrdou kritikou na semináři o problematice romské integrace, kterého se účastnily asi dvě stovky lidí ze státních, komunálních i vzdělávacích institucí. Kateřina Jacques, vedoucí sekretariátu vládního zmocněnce pro lidská práva, byla na semináři hned několikrát obviněna, že romské problematice nerozumí, a dokonce mate veřejnost nesmyslnými frázemi.

Kritici kampaně
Psycholožka působící v poradně pro předškolní děti Jana Procházková kampaň nepovažuje za účinnou: „Přednášející hovořila o znevýhodňování dětí, které jsou zařazovány automaticky do zvláštních škol, což není pravda. Testy, které zjišťují mentální úroveň, nejsou vymýšleny záměrně pro bílou nebo jinou populaci – to je prostě hluboký omyl, který nevím proč je stále šířen. Podle mých praktických zkušeností zařazení do nultého ročníku, respektive do mateřské školy s předškolní přípravou, bývá nezbytné pro malou stimulaci, která se vývoji romských dětí v jejich rodině dostává.“
Stejnou zkušenost má Alena Šindlerová, koordinátorka prevence kriminality hlavního města Prahy, která si vysloužila na semináři za tento názor potlesk přítomných: „Myslím, že s ní ani se způsobem nesouhlasí mnoho Pražanů. Podle mě je cíleně velmi špatně zaměřená. Kampaň by neměla být vedena tak, abychom se my podrobili národnostním menšinám a nepřizpůsobivým Romům, ale spíš naprosto obráceně.“

Co chceme od kampaně
Kateřina Jacques kritiku odmítá: „Vyjíždíme do terénu velice často. Musíme si položit otázku, co je cílem vládních kampaní. Pokud si stanovíme jako cíl převýchovu obyvatelstva, je to absurdní – pokud by měly cílit do extrémně pravicových skupin obyvatelstva, jsou to samozřejmě špatně vynaložené peníze.“
Vláda podporovala např. kampaň Pomoz svému obecnímu náckovi najít nějakého chytlavého koníčka. V televizi běžely spoty zesměšňující rasistické hnutí skinheads.

Nejen Romové jsou menšina
Vláda se rozhodla peníze rozdělovat občanským sdružením, která se snaží předcházet projevům rasismu, diskriminace a xenofobie ve společnosti koncerty, semináři, happeningy, literaturou apod. K nim patří například projekty Rozmanitost do knihoven, Společná jízda nebo Medializace terénní sociální práce.
Kampaně proti rasismu ale podle Kateřiny Jacques nejsou orientovány pouze na národnostní a etnickou menšinu romskou: „V České republice máme podle menšinového zákona č. 273/2001 ochranu čtrnácti tzv. tradičních národnostních menšin. S nimi máme jiné problémy než u romské komunity – to je to téma, které budí velké emoce. Publikum semináře si to zúžilo jen na romskou komunitu, ale naše kampaně jsou rozhodně cíleny mnohem šířeji.“
Náhodně oslovení lidé v pražských ulicích často vůbec nevědí, že nějaká kampaň v ČR už několik let probíhá.

Mikuláš Kroupa, BBC

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál