Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sociální situace v ČR si žádá systémovou spolupráci

Sociální situace v ČR rozhodně není taková, jakou by si řadoví občané přáli. Řadovým občanům je též jasné, že vidina lepších zítřků se opět odkládá na neurčitou dobu. Takováto neradostná budoucnost včetně uplynulých 10 let může být roznětkou něčeho, co raději nazvu jen jako sociální otřesy.

I kdyby došlo ve větší míře jen na toto, nechci se domýšlet, jaké následky by to mělo především pro nás Romy. Dokud je tedy čas a existují možnosti, pokusme se sjednotit v hlavních cílech i přes všelijakou různorodost, která mezi námi existuje.
Bylo by žádoucí, aby se již letos Romové k tomuto povolaní dohodli, jak budou jednotně postupovat v záležitostech, které Romy v ČR nejvíce tíží. Rovněž by bylo ku prospěchu věci, kdyby si zainteresované osoby uvědomily nutnost takovéto spolupráce a samy naznačily představu, jak začít.
Situace, která může v sociální oblasti nastat, vyžaduje především od romských předáků, aby překlenuli možné dohadování, podezíravost či problémy osobního charakteru a přistoupili k věcným diskusím, které budou sjednocovat, a ne rozdělovat.
Což RDSSČR dává jasný signál i ve svém programovém prohlášení. Hlavní cíle těchto snah jsou patnáct let po sametové revoluci již předem shrnuty v požadavku doby: najít optimální cestu ke sjednocení romských aktivistů a přes různorodé názory jednotně vystupovat na ochranu romských práv a zájmů všude tam, kde je to zapotřebí.
Ať již přijdou jakékoliv iniciativy, měly by být otevřené pro každého, kdo by chtěl spolupracovat, koordinovat svou činnost, vyměňovat si zkušenosti a přinášet do romských struktur potřebnou systémovost a osobitý specifický vklad závislý na konkrétních možnostech každého zapojeného subjektu.
Severní Čechy, severní Morava a další místa v republice se proměňují v ideální místa pro sociální otřesy a další potenciální konfliktní situace mezi Neromy a Romy.
V zájmu všech romských rodin je nespoléhat se, že vzniklé možné konflikty za nás vyřeší vždy někdo jiný. Jen rozumným přístupem nás všech se můžeme úspěšně připravit na nelehká období, která nás teprve čekají.
Je nutno, aby si všichni uvědomili, že RDSSČR byla letos zaregistrována jako politická strana a všechny vyzývá k lidské solidaritě i společnému, a hlavně smysluplnému jednání.
RDSSČR usiluje o integraci romské menšiny do majoritní společnosti zejména v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, kultury, zdravotnictví, bytové problematiky a sociální. Upozorňuje všechny koordinátory v krajích, terénní pracovníky a představitele občanských sdružení i vedoucí romských komunitních center, že mají možnost vstoupit do RDSS a spolupodílet se na plnění programu strany dle stanov RDSS a společně řešit palčivé problémy. Vytipovat z každého kraje jednoho dva kandidáty do senátních, parlamentních voleb, tím se připravit na nadcházející volby do těchto orgánů tak, abychom tam měli zastoupení. Jde nám přece o svou svébytnost v ČR, o zlepšení životních podmínek. K tomu potřebujeme své zástupce v Poslanecké sněmovně i v Senátu.
Vinčinav savore Romenge, but bacht the sasťipen andro amaro jekhetaňiben arakhaha o čačipen, andre leste hin zmaru zor.
Achej Devleh!

Miroslav Tancoš,
předseda ÚV RDSSČR

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál