Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vnitřní trh EU a Romové

V Bratislavě 16. a 17. května proběhla další z mezinárodních konferencí o evropském vnitřním trhu a jeho dopadu na romskou menšinu. Zúčastnila se jí početná romská reprezentace ze zemí EU i zemí přistupujících, to je Bulharska a Rumunska.

Ze všech příspěvků bylo možno vypozorovat, že toto výsostně odborné ekonomické téma je nezbytně provázeno širokými souvislostmi života společnosti počínaje nejvyšší politikou a konče samosprávami obcí a jednotkami nevládní sféry. Účastníci konstatovali, že se nepotvrdily všeobecné obavy vyplývající z hrozby přílivu Romů z nových členských zemí EU. K žádnému ohrožení a destabilizaci otevřením bran mezi jednotlivými zeměmi nedošlo. Avšak ani přemrštěné naděje o rychlejším vzestupu romské komunity vstupem kandidátských zemí se neukázaly oprávněné. Přesto účast v EU je považována za přínos a naději i pro řešení problémů Romů.
Byl kritizován přístup slovenské vlády a její sociální reformy, která vede ke zbídačování větší části slovenských Romů. Světlejší perspektiva se zatím neobjevuje. Naopak jako úspěšný je vnímán proces emancipace Romů v Maďarsku, což je považováno především za vstřícný přístup vůči této komunitě ze strany nejvyšších maďarských politických kruhů. Účast romských poslanců v tamějším parlamentu a dvou romských poslankyň v evropském parlamentu je toho důkazem.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál