Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Dekáda romské inkluze zahájena

PRAHA – Poslední květnový týden nebyl pro Romy významný pouze díky festivalu Khamoro. U příležitosti zahájení Dekády romské inkluze 2005–2015 v České republice se konala také dvoudenní konference Jekhetane, společně do Dekády romské inkluze, na které se sešli zástupci osmi států (Bulharska, Chorvatska, ČR, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenska, Srbska a Černé Hory), významných mezinárodních organizací (Světové banky, Rady Evropy aj.) a delegáti spolupracujícího neziskového sektoru.

Právě přímé zapojení států východní a střední Evropy a spolupráce s Evropskou unií činí z Dekády výjimečný projekt. „Je zřejmé, že situace Romů v Evropě není dobrá a i přes existenci mnoha neziskových organizací a státních programů zabývajících se touto problematikou je zlepšení pomalé a málo zřetelné,“ uvedl na úvodní tiskové konferenci místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Podle něj by bylo proto naivní domnívat se, že Dekáda tento problém vyřeší. Může však přispět k otevření diskuze. „Věřím, že se ukáže, že iniciativa byla úspěšná a že bude mít pozitivní výsledky.“
Optimismem nešetřil ani Němcův náměstek Ivo Hartmann. Nezapomněl zmínit způsob financování projektu: „Zásadní odpovědnost zůstává na členských státech. V České republice bude naplňování programu financováno v rámci státního rozpočtu, dosavadní částka 140 milionů korun ročně se významně nezmění.“ Hlavní podporu poskytne Evropská unie.
Vlády jednotlivých států se v rámci iniciativy zavázaly k úzké spolupráci s neziskovými organizacemi. „Romské neziskové organizace vybrané pro přípravu Dekády tuto politickou iniciativu velmi vítají,“ řekla jejich zástupkyně Gabriela Hrabaňová ze sdružení Athinganoi. Uvedla dále, že v České republice je mnoho dílčích problémů, které brání zlepšení situace Romů. Kromě klasických, například bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti, musí stát čelit také otázkám politické realizace Romů a vyrovnání se s minulostí. „Celospolečenských úkolem je citlivé vyřešení památky romských obětí holocaustu za druhé světové války,“ doplnila Hrabaňová.
Dekáda romské inkluze 2005-2015 je mezinárodní iniciativa, která vznikla na popud Světové banky a Open Society Institute. Zavazuje zúčastněné státy k řešení situace romských komunit a ke spolupráci a plnému zapojení Romů do projektu. Hlavními cíli Dekády je zlepšení životní situace Romů především v oblasti vzdělání, bydlení, zdraví a zaměstnanosti. Česká vláda rozhodla o přistoupení letos 26. ledna. Velkolepý projekt skýtá naději na řešení špatné situace Romů v postkomunistických zemí; jestli se jeho grandiózní sny vyplní, ukáže příštích deset let.

Zuzana Labantová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál