Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

Vážená redakce,
sledoval jsem na ČT2 pořad Hyde park, kde byl přítomen pan Holomek, který zodpovídal několik otázek a obhajoval tím Romy a jejich zájmy.

Moc se mi líbilo, jak brilantně vysvětlil integrační problém Romů. Je fakt, že čeští Romové a moravští Romové začali integrovat již od počátku vzniku československého státu. Je fakt, že českým i moravským Romům se podařilo během krátkého času pokročit v této integraci o moc dále než Romům na Slovensku. Již za první republiky naši bratři na Moravě i v Čechách nutili své děti do vzdělání. Otcové provozovali řemesla a obchodování. Byly zde možnosti a Romové se jich chopili se vším všudy. Potíže byly, ale nový stát a nové zřízení (demokracie) dávaly možnost i Romům. Na Slovensku však vše bylo jinak! Slovensko samo o sobě bylo zaostalé a Romové byli až na samém okraji této společnosti. Pan Holomek správně vysvětlil, co vše se stalo příčinou a proč tato integrace byla přerušena. Druhá světová válka byla zkázou pro české i moravské Romy. Většina našich bratří i sester byla fašisty povražděna. Slovenských Romů přežilo více, neboť jak vím, po odtržení Slovenska se stalo taktéž fašistickým státem, a proto se na Slovensku holocaust Romů nekonal. Co tím chci sdělit?
Po válce v českých zemích zůstalo na živu mizivé procento Romů (již integrovaných). Tedy integrace Romů začala opět nanovo, jenže v jiném režimu (socialismus). Slovenští Romové začali osídlovat v Čechách i na Moravě pohraničí a průmyslová města. Byli to ti Romové, kteří se stěhovali do těchto měst a míst ze Slovenska, tedy ti, kteří žili u lesů za městy v táborech, v chatrčích, bez jakéhokoliv sociálního zařízení a bez všech možností na tehdejší dobu běžnou. Takže opět začátek a opět výčitky. Tito Romové se po více než 40 letech opět dostali na určitou úroveň v integračním procesu a opět přišla nečekaná změna režimu ze socialismu na demokracii. Opět těžká možnost okamžitému se přizpůsobení, a navíc tržní ekonomika.
Romové pro nevzdělanost a přístup majority byli zahnáni na sociální podpory. Vůči našim lidem to znemožnilo konkurenceschopnost na trhu práce. Obrovský sociální propad a opět odsun našich lidí na okraj společnosti. Tedy známé příčiny i následky našeho problému.
O co mi však jde? Co s tím? Je třeba hledat řešení, a to ve všech sférách našeho žití. Nelze již čekat! Proto neskromně vyzývám všechny Romy, aby každý začal společně se všemi naše problémy a potíže řešit. Vyzývám orgány na všech úrovních ke spolupráci.
Chceme své problémy řešit, a víme jak!
Musíme se všichni aktivně zapojit a pracovat na všem, co je naším problémem!
Největší důraz je třeba klást na vzdělání Romů. Je třeba, aby každý rodič si plně uvědomil, že když budou naše děti mít vzdělání, o to bude lepší jejich šance uplatnit se na trhu práce.
O to budou žít kvalitnější život na vyšší úrovni. Je jasné, že i pro rodinu má vzdělání dítěte přínos, neboť v čem si negramotný rodič neumí poradit, v tom pomůže a poradí vzdělané dítě. Vyzývám všechny romské aktivisty, aby zahájili ofenzívu a tažení za vzděláním, rovnocenností, prací a kulturou.

Štefan Bílý,
předseda krajského výboru Romské demokratické sociální strany

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál