Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Brnostřed stíhá odpůrce neonacismu

Brno – Na 19 občanů, jejichž pokojný protest proti pochodu neonacistů centrem Brna dne 1. května byl ukončen razantním zákrokem policie, dostalo v těchto dnech napomenutí či jsou předvoláváni na přestupkovou komisi městské části Brnostřed. Ta je viní z porušení veřejného pořádku. Aktivisti s obviněním nesouhlasí a hodlají se proti němu odvolat. Celým případem se zabývá také veřejný ochránce práv (ombudsman) a provádí v této věci vlastní šetření.

V neděli 1. května se konal v Brně pochod svolaný hnutím Národní odpor, jehož se zúčastnilo několik stovek příznivců uskupení, které Ministerstvo vnitra ČR označuje za otevřeně fašistickou a neonacistickou organizaci. Přestože z průběhu akce, která byla oficiálně nahlášena jako Průvod studentské mládeže, bylo zřejmé, že jde o akci propagující nacismus (transparenty, projevy a další), nebyla úřady ani zakázána, ani rozpuštěna.
Proti lhostejnosti úřadů vystoupily dvě desítky občanů, kteří na náměstí Svobody rozvinuli transparenty varující před nebezpečím neonacismu a jeho propagací. Po dohodě s policisty se protestující s transparenty Neonacismus zabíjí či Neonacismus není názor, ale zločin přesunuli do ulice Rašínova, kde pokojně prezentovali svůj názor. Přesto policie na výzvu tajemní ka městské části Brnostřed, který označil daný protest za nepovolený, proti protestujícím zasáhla a pomocí obušků je vytlačila až na Moravské náměstí.
Proti postupu úřadu, který nezakročil proti propagaci nacismu stejně jako proti organizátorům neonacistického shromáždění, podalo několik občanů trestní oznámení na Městské státní zastupitelství, které v současné době prošetřuje Policie ČR.
Pokračováním celého případu je současné stíhání 19 odpůrců neonacismu. Někteří obdrželi obvinění ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, kterého se měli dopustit tím, že se podle úředního záznamu Policie ČR snažili „vyprovokovat průvod skinheads urážlivými výrazy“. Dle hlášení policistů kap. Harmáčka (v úředním záznamu vedený jako Bufet 220) a prap. Bureše (Bříza 155) dokonce mělo hrozit, že „odpůrci pochodu prorazí kordon“. „Obvinění policie jsou nepravdivá, až směšná a velice mě zajímá, čím bude svá tvrzení u přestupkové komise dokazovat,“ říká Milan Štefanec z Nesehnutí. „Je absurdní, že heslo Neonacismus zabíjí je státními orgány považováno za urážku a důvod ke stíhání, zatímco projevy členů Národního odporu opěvující nacismus a šířící nenávist nechávají stejné státní orgány lhostejnými,“ doplňuje jej Jiří Koželouh z Nesehnutí. Že varování před nebezpečím neonacismu nejsou lichá, dokázal i brutální útok předvoje neonacistické demonstrace na skupinu tří studentů, kteří neměli nic společného s pochodem ani s protestem proti němu.
Několik odpůrců neonacismu, kteří již poštou obdrželi svá obvinění, hodlá proti rozhodnutí o přestupku podat odvolání. V něm budou požadovat, aby policie i další státní orgány předložily konkrétní důkazy. Rovněž se ohradí proti tvrzení, že jejich protest proti neonacismu byl nepovoleným shromážděním. Pojem nepovolené shromáždění totiž český právní řád nezná a nelze tedy na jeho základě někoho stíhat. „Stejně tak nesmyslné je obvinění z neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Do ulice Rašínovy jsme náš protest přesunuli právě na základě výzvy policistů, což dokazuje i policejní hlášení z akce,“ říká k argumentům odvolání jeden z obviněných Libor Matoušek.

(jk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál