Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romská slova známá a neznámá

(Romaňi čhib, e Karlovo univerzita, Praha) (VI.)

V minulém čísle jsme hovořili o tom, že není na světě člověk, který by znal veškerá slova svého mateřského jazyka. To se vztahuje i na Romy. Kdy by se našel Rom, který zná všechna romská slova, patřil by do Guinessovy knihy rekordů.

Jsou slova, která zná každý. Vyzkoušejte si, jestli i vy víte, co znamenají romská slova uvedená tučně v romském textu.
Taková slova – a mnoho dalších – tvoří základní slovní fond. Ale v naší „slovenské romštině“ (odborný termín zní severocentrální varieta romštiny) je mnoho slov, která nezná každý: archaismy, dialektismy, profesionální termíny a neologismy.
Archaismy jsou stará slova, která používali ještě naši předkové, ale dnes už jsou zapomenutá: ričh (medveďis), biľi (mačka), bero (loďa, šifa), berand (kolikos), rukh (stromos) atd. Ale starobylá slova nezmizela ze všech dialektů. V některých oblastech jsou dosud živá. Na Balkáně jsou romská nářečí, kde se dosud běžně užívají výrazy ričh, bero, biľi, berand a podobně. O některých „archaismech“ lze tedy říct, že to jsou „dialektismy“, protože v určitých nářečích patří mezi denně užívaná slova.
Mezi dialektismy patří v romštině například slova: phundravel – phuterel – phravel (otevřít), baba – mami (babička), topanki – kamašľi – bokanči – pindrale (boty), ginel – genel (počítat; počítat, číst) a mnoho dalších. Zvyknouli si Romové na to, že kromě slova phundravel, které je naučila maminka, existuje také slovo phuterel, které Romy od Humenného naučila jejich maminka, mohou se tato dvě slova (phundravel – phuterel) stát synonymy. Čím více je v jazyce synonym, tím je jazyk bohatší.
Ale co víc! Podívejte se: v okolí Popradu má slovo te ginel význam počítat i číst. Jinde na Slovensku má tento výraz fonetickou podobu te genel. Zde slovo te genel znamená pouze číst. Pro pojem počítat se tu užívají slova přejatá: te počitinel nebo te rachinel. Ale my jsme slyšeli v Praze v jednom rozsáhlém romském příbuzenstvu (kde si chlapci od Humenného vzali za ženy dívky od Popradu), že se začaly užívat obě dialektní formy – i ginel, i genel. Přitom fonetické podobě te ginel zůstal význam počítat, zatímco slovo te genel znamená číst. Dvě různé nářeční podoby původně jednoho slova souhrnně označují dvě činnosti (počítání – čtení) se nejen synonymizovaly, ale i významově odlišily. Každá z nich se spojila s jiným významem: jedna s počítáním (zde původní romské slovo nahradilo „gádžovské“ výpůjčky te počitinel, te rachinel) a druhá se čtením.
Poznámka: v češtině najdeme analogii u dvou fonetických podob původně stejného slova: jít, jet.
Jestliže rozumně přijmeme do etnického jazyka (nejen do romštiny, ale do kteréhokoli jazyka) archaismy, dialektismy, profesionální termíny a neologismy, jazyk tím obohatíme. Jenom je potřeba, aby si kultivovaný a obohacený jazyk našel cestu k největšímu počtu lidí: skrze literaturu, noviny – a dej Bože, i prostřednictvím školy.

pokračování příště

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál