Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Byty v ghettoizovaných lokalitách

O případě v Bohumíně se nedělají jednoduchá prohlášení. V Bohumíně jsem byl a jednal se starostou, místostarostkou a příslušnými úřednicemi. Po setkání s panem starostou jsem také navštívil lokality, kde město nabízí náhradní bydlení nájemníkům hotelového domu. Byty, které jsem viděl, a které byly určeny jako náhradní bydlení, byly v klasických ghettoizovaných lokalitách na okraji města. Možná jsou v dobrém technickém stavu, což neumím posoudit, ale neodpovídají standardům obecně.

Město by zcela jistě mělo vynaložit úsilí a nabídnout nájemníkům hotelového domu náhradní bydlení v odpovídajícím standardu a v lokalitě, která není ghettem. Tím by potvrdilo slova pana starosty, že jeho cílem je deghettoizovat město, což dle pana starosty potvrzuje aktivita města ve věci hotelového domu. Postup města má však opačný efekt. Město – nadále udržuje a rozšiřuje stávající ghettoizované oblasti a touto aktivitou je v rozporu s vládní Koncepcí romské integrace, která pro města sice není závazná, ale měla by být kuchařkou pro postup se sociálně vyloučenými romskými komunitami.
Co se týče aktivity státu, jsou možnosti v této věci velmi omezené. Již několikrát jsem se zmínil, že si nemyslím, že město postupuje protizákonně, toto jsem konzultoval s příslušnými pracovníky MV ČR, celou kauzu ale posoudí soud a ten nakonec rozhodne o zákonnosti postupů obou stran. V Bohumíně byla také zástupkyně veřejného ochránce práv a rovněž neshledala žádné porušení zákonů. Situaci budeme nadále monitorovat a budeme se snažit pomoci těmto lidem. Zásadní signál však musí vyjít z místní správy. K jistému návrhu by se rada města měla vyjádřit do nejdříve.
Co se týče mediálních reakcí. Je to mediální strategie pana starosty, na kterou jsem se rozhodl nereagovat.

Mgr. Czeslaw Walek,
ředitel kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál