Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Je ODS občanskou demokratickou stranou, nebo již spíše nacionální demokratickou stranou?

V předcházejícím čísle Romano hangos jsme si položili otázku, koho volit v nadcházejících parlamentních volbách a ubezpečovali jsme se, že to bude, bohužel, jen volba menšího zla.
Ale že volit je vždy lepší než vůbec ne. A ukázali jsme si, co by rozumní poslanci mohli dokázat, kdyby nás slyšeli, a to hned na příkladu skandálního zákona č. 261/2001 Sb., o odškodnění, který Romy jako skupinu poslal k vodě. Romy k vodě poslali poslanci námi volení nebo zvolení mimo jiné i proto, že jsme volit nešli. Taková je logika současného volebního zákona.

Otázku, kterou máme v titulku tohoto článku, položil Ondřej Neff ve čtvrtečních Lidových novinách (11. srpna) v souvislosti s tím, že Mirek Topolánek, předseda ODS a člověk, který se značnou dávkou pravděpodobnosti stane se budoucím premiérem, přijal představitele Národní strany k jednání. Je to strana nacházející se na krajní pravici našeho politického spektra, jejíž heslo nejčastěji zní: Čechy Čechům! Strana je úzce vázána s republikány Miroslava Sládka.
Na tom setkání by nebylo nic zvláštního, kdyby mu nepředcházelo již dříve vstřícné gesto prezidentova mluvčího Jakla s poznámkou, že by poděkovali i sociálním demokratům, kdyby je podpořili v jejich odporu vůči euroústavě. Tedy Národní strana pro pana Jakla byla by více než sociální demokracie. Nezbývá než se otázat, zda Národní strana by nebyla přijatelnější i pro pana Topolánka spíše než sociální demokracie. To už je dosti velký a pádný důvod mít se na pozoru před tím, co nám modrá šance může ještě připravit.
ODS má možnost ještě úspěšně z těch přešlapů vybruslit. Věděl bych jak – i když sám připouštím, že je to čirá utopie. Ale náhoda je blbec.
Mirek Topolánek (nebo některý z jeho místopředsedů) by stejně přívětivě mohl nabídnout jednání romským předákům, a že by věru bylo o čem jednat. Je celkem zřejmé, že v řadách ODS není jediný člověk, který by rozuměl problematice Romů, ačkoliv mnozí jsou přesvědčeni o opaku a pan Topolánek je mezi nimi první. Z mnoha vyjádření, které jsme měli možnost sledovat,však neznalost a neporozumění členů ODS v této věci je evidentní.
Bylo by přístupem hodným státníka, kdyby ODS k takovému jednání romské předáky přizvala. Bylo by to k dobru především jí samotné a snad by se podařilo – možná – učinit i něco významnějšího pro zlepšení nejproskribovanější skupiny obyvatel v republice, Romů.
S takovou diskuzí by ODS neměla žádné mediální problémy, kterým se zatím nevyhnula diky spoustě svých přešlapů.
To není absurdní úvaha, to je příkaz doby, připustíme-li, že ODS vyhraje volby a stane se vládní stranou. Pak stejně k tomuto problému bude muset nějak přistoupit. Bude lepší, když přistoupí fundovaně a se znalostí věci, než hloupě a namyšleně.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál