Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Paní Svatava Kašpárková odchází na zasloužený odpočinek

Paní Mgr. Svatava Kašpárková byla dlouhá léta – přesně 15 let – ředitelkou Zvláštní školy na třídě Kpt. Jaroše v Brně a později v přestěhované škole na Lidické ulici tamtéž, podle nového zákona už v základní škole. Dne 30. června l. r. se rozloučila s kolegy a kolegyněmi, spolupracovníky a přáteli před svým odchodem do důchodu.

Naše školství tak ztratilo jednoho z nejobětavějších a nejschopnějších pedagogů, jaké si jen dovedeme představit. Rukama paní ředitelky, a před tím i učitelky, prošlo několik generací žáků, především z romského prostředí. Když uvážíme, že paní ředitelka pracovala jako učitelka celý produktivní život od roku 1972, znamená to plných 33 let intenzivní práce v plném nasazení v pedagogické funkci, která patří a patřila mezi nejtěžší. Fantastický výkon hodný nejvyššího uznání! Takoví lidé, jako paní Kašpárková, udělali pro Romy největší a nejužitečnější práci, ať si říká kdo co chce. Mezi žáky paní Kašpárkové bylo právě těch romských nejvíce.
Paní Svatava Kašpárková studovala na univerzitě J. E. Purkyně v Brně (dříve a později zase Masarykově univerzitě) a studium na Pedagogické fakultě ukončila v roce 1970 s aprobací český jazyk a tělesná výchova.
Při práci dálkově vystudovala v roce 1980 obor speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má dvě dcery a čtyři vnoučata.
Paní ředitelce přejeme plné zdraví v činorodé činnosti, ať už pro svoji rodinu nebo pro veřejnost. Největší odměnou pro ni může být uznání a přátelská náklonnost mnoha dnes už rodičů, jejích žáků, kteří jistě nalezli dobré uplatnění v životě.
Děkujeme, přejeme zasloužený odpočinek a pohodu.

SRNM a RH

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál