Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zástupci nevládních organizací píší premiérovi kvůli programovému prohlášení

Otevřený dopis zaslali dne 29. srpna zástupci sedmdesáti pěti nevládních organizací předsedovi vlády ČR Jiřímu Paroubkovi. Oceňují v něm zvažované zavedení daňových asignací pro nevládní neziskové organizace a navrhované přímé platby lidem s handicapem. „Bohužel vztah veřejné správy vůči NNO není v žádném případě partnerský,“ uvádí se však také v dopise.

Iniciátoři dopisu jsou zástupci nevládních organizací v sociálních a sociálně-zdravotních službách. Vítají postoj vlády deklarovaný v jejím prohlášení: „Vláda bude vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru jako nenahraditelného prvku demokracie a partnera státu. Vláda bude významnou část svého úsilí věnovat systematické a cílené podpoře neziskových organizací, jejichž činnost je životně důležitá pro sociální služby, péči o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochranu životního prostředí, ochranu kulturních památek či rozvoj komunitního života. (…) V oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie si je vláda vědoma povinnosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich čerpání.“
Přesto se však v reálných vztazích s veřejnou správou potýkají nevládní organizace s potížemi, a premiérovi proto navrhují několik námětů k řešení nevyhovující situace. Prvním z bodů je financování, které by zabránilo tomu, že dotace přicházejí až v pozdějším období roku, a organizace tak není schopna platit zaměstnancům. „Není výjimkou, že NNO propouští na začátku roku zaměstnance, kteří pak ve svém „volném“ čase ze solidarity dále pracují bez odměny, aby zajistili podporu a pomoc potřebným a daná služba nezanikla,“ píše se v dopise.
Nevládní organizace premiéra také upozorňují, že současný právní stav neumožňuje zaúčtování práce dobrovolníků, přitom metody k ekonomickému vyjádření jejich práce jsou dávno známy – pro veřejnost a statistiky je tak jejich přínos prakticky neviditelný. Dopis též varuje, že návrh připravované novelizace občanského zákoníku může státu a nevládním organizacím přinést obrovskou byrokratickou zátěž. Dalším problémem je až zpětné proplácení evropských dotací, které předpokládá předfinancování nákladů z vlastních zdrojů organizací, které přitom mohou vytvářet finanční rezervy jen velmi obtížně. Dopis předsedu vlády dále upozorňuje, že toto zpětné financování neumožňuje rovnost soutěže nevládních organizací o evropské dotační tituly a jejich efektivní čerpání.
Nevládním organizacím ztěžují práci i další problémy: potíže se softwarem a formuláři pro žádosti o dotace, změny pravidel pro čerpání finančních prostředků v průběhu realizace projektů, neprůhlednost mnoha českých dotačních titulů a veřejných zakázek a také posouvání plánovaných termínů zahajování projektů ze strany zprostředkujících subjektů, které tak organizacím prakticky znemožňují plánovat činnost a její finanční zabezpečení. Organizace si také stěžují na pozdní oznámení uzávěrek programů Evropské komise.
„Vážený pane premiére, NNO na takovéto věci opakovaně upozorňují, ke změnám však nedochází nebo dochází velmi pomalu, což je v protikladu k nárokům, které jsou kladeny na samotné NNO. Byli bychom rádi, kdyby vláda ČR ve spolupráci s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace podněty NNO skutečně vyřešila,“ uzavírá dopis premiéru Paroubkovi.

Jana Sobotková
www.ecn.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál