Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sněmovní volby jsou pro nás výzvou

Nedávno proběhla v tisku informace, že nová romská politická strana Demokratická sociální strana Romů (DSSR) se chce zúčastnit sněmovních voleb v roce 2006. Je velice dobře, že takový záměr existuje, a to hned z několika vážných důvodů. Především je důležité aktivizovat romské voliče k účasti ve volbách, dát schopným Romům šanci kandidovat a vstoupit do volebního boje. Další významnou skutečností je, že proběhne legitimní volba romské politické reprezentace, což má obrovský význam zejména proto, že Romové nejsou schopni takovou volbu sami realizovat. Je to rovněž šance k objevení nových, vzdělaných a schopných romských osobností, které velice nutně potřebujeme.

V současné době prochází romské hnutí určitou krizí, kterou romští aktivisté nejsou schopni řešit. Poukazuje se zejména na to, že většina romských aktivistů soustřeďuje zájem především na zajištění činnosti svých organizací, což je pochopitelné, avšak existují obecné problémy, které vyžadují, aby se jim věnovala každá z romských organizací.
Tajemník Grémia romských regionálních představitelů Josef Duna upozorňuje: „Romské organizace nemohou zůstat stranou při řešení mnoha klíčových problémů, protože by se samy u romské veřejnosti diskvalifikovaly. V mnoha městech se vůči romským rodinám postupuje v rozporu se základními lidskými právy a ony na takový postup musí reagovat. Otázkami lidských práv se nemohou zabývat pouze okrajově.“ Duna si dále všímá, že většina romských organizací se zabývá vzděláváním. „Ale ti, kteří vzdělávacími aktivitami prošli, musí uplatnit vše, čemu se naučili v současné praxi, která je velice složitá,“ říká. Podobně je to podle něj s realizací projektů terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách. Právě tam nesmí romské organizace selhávat, stejně jako v romské kultuře. Hlavní příčinu složité situace v práci romských organizací vidí v neschopnosti jejich představitelů domluvit se na spolupráci. „Podle mého názoru to nejsou věcné, programové či koncepční záležitosti, ale spíše osobní zájmy a neshody.“
Samozřejmě je důležité poukázat na to, že mnoho organizací a jejich představitelů se snaží obětavě pomáhat těm, kteří jejich pomoc potřebují. Nová romská politická strana stojí na počátku své činnosti, proto má šanci vyvarovat se chyb a poučit se z neúspěchů, jimiž prošlo romské hnutí od roku 1990. Sněmovní volby v roce 2006 jsou pro DSSR výzvou stejně jako pro nás ostatní. Záleží jen na nás, jak se k této výzvě postavíme.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál