Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  citáty slavných

Adam Smith (1723–1790)

Britský ekonom a filozof. Patřil ke skotským etikům 18. století, jejichž myšlenky vyústily v dnešní moderní teorie. Dílo charakterizuje pro jeho dobu průlomový evoluční přístup, který postupně vytlačil aristotelský pohled na stabilní chod světa.

U zvířat téměř všech ras je každý jednotlivec, jakmile dosáhne dospělosti, zcela nezávislý na ostatních; tak v přírodním stavu ani není možné, aby si zvířata navzájem pomáhala. Zato člověk téměř neustále využívá pomoc svých bratří a bylo by hloupé se domnívat, že mu pomáhají z pouhé lásky k bližnímu. Spíše mu pomohou, projeví-li se v jejich jednání sebeláska, a on je přesvědčí, že cokoli pro něj učiní, učiní i pro sebe… Neboť za večeři nevděčíme řezníkově, pivovarníkově a pekařově dobrotě, ale jejich sobeckým zájmům. Nedovoláváme se jejich lásky k lidem, leč jejich sebelásky, a nikdy s nimi nehovoříme o našich potřebách, ale o výhodách, jež jim z našich potřeb plynou. Nikdo, vyjma žebráka, by si nedovolil plnou závislost na dobročinnosti svých spoluobčanů.

Z knihy Bohatství národů
(The Wealth of Nations, 1776)

Připravila (jk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál