Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Kauza Bohumín pokračuje dalším soudem

Šestičlenná rodina Renaty Ščukové se musí do 15 dnů od nabytí právní moci rozsudku vystěhovat z bohumínského hotelového domu. Tak zněl verdikt, který 15. září vynesl soud v Karviné. (O případu jsme informovali v Rh č. 13 a 14.)

Navíc není podle rozsudku město Bohumín povinno zajistit rodině náhradní bydlení, přestože se právní zástupkyně paní Ščukové snažila soud přesvědčit, že rodina není schopna si zajistit náhradní ubytování a že město upřednostňuje některé občany na úkor sociálně slabých. Dosavadní nabídky ze strany města na bydlení v jiné ubytovně či azylovém domě byly přitom nevyhovující – ubytovny byly drahé či v jiném městě, v azylovém domě by zas rodině hrozilo rozdělení. Obhájkyně paní Ščukové podala odvolání proti rozsudku. Rodina může v domě zůstat do rozhodnutí krajského soudu.
Pět rodin, které v hotelovém domě zůstaly i po termínu vystěhování (z toho čtyři na základě předběžného opatření vydaného soudem), obdrželo od města Bohumín 18. září fakturu s vyúčtováním služeb za měsíc červenec v celkové výši 88 tisíc. Téměř 70 000 korun bylo naúčtováno za zajištění provozu a služby soukromé bezpečnostní agentury, kterou si obyvatelé domu neobjednali. Navíc je omezovala na osobní svobodě tím, že dovnitř nevpouštěla příbuzné, přátele ani zaměstnance občanského sdružení Vzájemné soužití, kteří se jim v této extrémně náročné situaci snaží již ně kolik měsíců pomáhat. Město rodinám rovněž naúčtovalo více než 2000 korun za používání úředního telefonu, i když dosud nejednalo ve prospěch obyvatel hotelového domu.
Průměrná měsíční platba před podáním žaloby byla 4500 korun na rodinu za měsíc – nyní ale město naúčtovalo každému uživateli buněk 4633 korun. Rodiny přitom již v červnu městu nabídly platit nájem i služby, avšak jejich nabídka byla odmítnuta.
Podle informací Kumara Vishwanathana, ředitele občanského sdružení Vzájemné soužití, postup města Bohumín začíná nabírat na netransparentnosti. V karvinských místních novinách se objevila zpráva, že proběhl soud ve věci rodiny Michlových z bohumínského hotelového domu. O tom, že je město žalovalo, se dozvěděli v sobotu 24. září z novin. Čtyřčlenná rodina Michlových bydlí u dcery Aleny Tichánkové, jejíž žádosti o vydání předběžného opatření v červnu karvinský soud vyhověl.

Jana Kabeláčová

Pozn. red.: V době uzávěrky tohoto čísla jsme obdrželi oznámení, že sdružení Vzájemné soužití pořádá 4. října před hotelovým domem v Bohumíně protestní akci. Je zaměřena proti omezování osobní svobody a proti sociální politice města Bohumín.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál