Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  citáty slavných - Antony de Mello, SJ (1931–1987)

Černý klouček pozoroval prodavače nafukovacích balonků na vesnickém trhu. Ten člověk musel být dobrý obchodník, protože nechal ulétnout červený balonek, který stoupal vysoko vzhůru a lákal tak zástup možných mladých zákazníků.
Pak vypustil modrý balonek, následoval ho žlutý a bílý. Všechny stoupaly vysoko, vysoko, až zmizely z dohledu. Malý černoušek se dlouho díval na černý a pak se zeptal:
„Pane, kdybyste vypustil černý, letěl by tak vysoko jako ty ostatní?“ Prodavač se na chlapce chápavě usmál. Uškubl nit s černým balonkem, a když ten začal stoupat vzhůru, naklonil se k chlapci: „To není barvou, chlapče; to, co je uvnitř, mu dává stoupat výš.“
Z knihy MODLITBA ŽÁBY

Indický jezuitský kněz Anthony de Mello (1931–1987) je velmi dobře znám četnými publikacemi. Byly přeloženy do mnoha jazyků a čtou se v celé řadě zemí celého světa i přesto, že sám spisovatel neautorizoval všechny texty k vydání. Jeho literární tvorba, která má skoro pokaždé formu krátkého příběhu, obsahuje cenné myšlenky východní moudrosti. Mohou být čtenáři pomocníkem ve chvílích, když se pokouší o ovládnutí sebe sama, o zpřetrhání pout a získání kontroly nad pocity, které člověku nedovolují osvobodit se, či o poklidné hledání odpovědí na rozličné řízení osudu. Zejména ve své rané tvorbě zůstával v intencích křesťanské spirituality, třebaže zároveň poodhaloval vliv buddhistických a taoistických duchovních proudů.
(jk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál