Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Beata

Pro mro posledno taboris somas kana has mange dešuštar berš. Sar bešťam andro autobusis he le phraleha samas rade hoj ďas pro deš ďives het. But čhavoren prinďaravas he vaš oda mandar keravas oda so nasomas. O cikne čhavore mandar daranas he o terne čhaja pre ma dikhenas sar pro Del. Pašal mande pes furt bonďarlas jekh čhaj, Erika lake bičholas. Všadci kaj somas me, has he joj. Jekhetane phirahas he te chal. Peskre chabenestar jepaš thovlas mange pro taňiris, kaj te chav, kaj te na avav bokhalo.

Paš amaro taboris has mek jekh aver taboris andal e Poľčiko. Le poľčike čhavoren vičinďam te bavinel fotbal. Le Poľaken pre amende nahas. Amen samas zoraleder he feder. Amare čhave pes la lobdaha bavinenas sar te profesionalna fotbalisty. O zapasis vihrajinďam he me sar kapitanos diňom nekhbuter goli. Amare neve kamarata o Poľaka kerde anglal amende zabava, karnevalis andro maski. Amen o čhave samas rade hoj šaj avas le rakľijenca andal e Poľčiko. Savore dikhahas ča pre jekh rakľori, has la bare čuča. Sar geľom la rakľoraha te khelel, kikidľas pes pre mande avka hoj čujinavas lakre koľina. Ačhľom olestar sar dilino. E rakľori, e Beata, man vičinďas pal o kheliben kija peste andro stanos he diňas mange peskri adresa, kaj lake te čhinav khere. Nakamavas oda ča avka te mukhel he kija raťi geľom pal late hinke. Rakhľom la andre služba pre brana. Chviľa amenge čak vakerahas he paľis dogeľam he dureder. Našťi lake rozkapčinavas o gat, he kana pes mange začňinďas te darinel, dikhav hoj ke amende avel e Erika. Chudľas te kerel pre amende bari bida, rakinlas amenge. Savoro mange mosarďas. Somas choľamen he la Erikaha imar nadavas ďi do koncu duma. La Beataha mange čhinavas duj berš.
Alojz Vašek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál