Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romská pouť na Svatém Kopečku u Olomouce

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce zněla v sobotu 10. září romštinou. Na 500 poutníků z ČR i Slovenska se sešlo na tradiční, v pořadí již sedmé romské pouti. Tuto duchovní a kulturní slavnost pořádá Charita Olomouc společně s mnoha dobrovolníky od roku 1999.

„Podobná akce v České republice neexistuje. Někteří Romové se s rodinou setkají jednou za rok právě na této pouti, je to pro ně zážitek. Smyslem je také umožnit Romům z České republiky i ze Slovenska prezentaci romské kultury a tím přispět ke sblížení romské menšiny s majoritní společností,“ řekla pracovnice olomoucké Charity Jana Březinová. Svou pouť zahájili účastníci výstupem alejí z blízkých Samotíšek směrem k bazilice Navštívení Panny Marie. Tady pak proběhla mše svatá, kterou sloužil apoštolský exarcha řeckokatolické církve mons. Ladislav Hučko, biskup pověřený duchovní péčí o Romy v ČR. Ve své homilii mimo jiné uvedl: „Většinové obyvatelstvo Evropy musí cítit dluh vůči skupinám, které se dostaly na okraj společnosti. Být jiný neznamená být špatný, to je z pohledu evangelia jednoznačné.“ Mši doprovodil písněmi v romštině sbor Devleskere čhave (Boží děti) z Bardejova, vedený řeckokatolickou sestrou Atanázií Holubovou. Několik romských chlapců předneslo krátké modlitby. Skupina menších dětí pak přinesla romskou vlajku a rozvinula ji před stůl Páně, poblíž sošky Romská madona od nevidomé sochařky Boženy Přikrylové.
Odpolední část programu proběhla na farní zahradě. Zahájila ji romská hymna Gelem, gelem a po ní se divákům předvedly soubory interpretující jak tradiční romskou hudbu a tanec, tak žánry zcela moderní, jako je hip-hop či break beat. Nejednoho účastníka pouti hluboce zasáhlo, když byla v průběhu kulturního programu oznámena smutná zpráva o tragickém úmrtí české romistky Mileny Hübschmannové.
Sedmá romská pouť na Svatém Kopečku u Olomouce prokázala, že tuto duchovní a kulturní slavnost přijali Romové za svou, že si jí váží jako svátku, na němž mohou hrdě projevit své romství. Pouť tak každoročně vysílá do světa poselství, které jí v začátcích vdechli její pořadatelé – poselství víry, tolerance a sblížení.

Michal Kročil
Foto: Miroslava Čepová, Michal Kročil

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál