Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vyjádření k smutnému skonu Mileny Hübschmannové

Těžko se vyjadřuje k nenadálé události. Odešla přední specialistka, odborně podporující i tvorbu romských autorů, kteří svá díla publikovali s finanční podporou hlavního města Prahy. Také vědecký časopis Romano džaniben, který Milena Hübschmannová v roce 1994 založila, byl v poslední době finančně podporován z programů podpory aktivit národnostních menšin na území hlavního města Prahy.

Pro vydání romské publikace, kterou podpořil magistrát, nebylo vyššího doporučení, než když se za ni postavila docentka Milena Hübschmannová. S nadějí na další výraznou spolupráci jsme pohlíželi do budoucna. Avšak život je krutý. Provází jej i smrt, která je všudypřítomná a zasahuje lidské osudy. I těch, na nichž stojí vysoká morální i vědecká zodpovědnost. I přes tuto událost se díváme do budoucna s nadějí, že žáci Mileny Hübschmannové budou pokračovat v pomoci romským autorům i ve své vlastní odborné tvorbě tak, aby mohlo hlavní město Praha finančně a morálně i nadále podporovat obrozovací proces romských komunit ve prospěch společného dorozumění.

PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.,
specialista pro národnostní menšiny hlavního města Prahy
Božena Filová,
koordinátorka pro záležitosti romských komunit hl. m. Prahy
Mgr. Jana Černá,
specialistka pro národnostní menšiny hl. m. Prahy
(koordinátoři pro oblast
národnostních menšin )

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál