Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Bohumín – ostuda ČR napříč politickým spektrem

O situaci nájemníků hotelové ubytovny v Karviné jsou již naši čtenáři dobře informováni z několika posledních článků v Romano hangos. Teď jen příhoda, které jsem byl osobně přítomen.
V úterý 4. října vpodvečer jsem byl s několika přáteli v tomto domě a hodlali jsme navštívit některé z rodin, které tam ještě zůstaly. Nebyli jsme vpuštěni bodygardy pana starosty Víchy. Na naše vyžádání se dostavili i policisté, a ti po krátkém ohledání situace odmítli učinit cokoliv pro naplnění zákona. Tím jsme všichni rozuměli, že do veřejné budovy, navíc hotelového typu, má každý volný přístup včetně návštěv zde bydlících občanů. Velmi jsme se mýlili, jak nám dosti důrazně vysvětlil náhle se dostavivši zmíněný starosta Vícha. Argumentoval tím, že dovnitř nesmí nikdo vstoupit, protože je nebezpečná v důsledku závad tam skrývaných. Pan starosta už sice nedokázal upřesnit, o jaké závady se jedná a proč v budově sídlí jiné podnikatelské firmy s možností volného výskytu bez obav ze závad. Prý jsou závady od třetího poschodí výše.

Přítomný Kumar Vishwanathan prohlásil, že podává trestní oznámení na omezování osobní svobody a také tak na místě učinil. Policejní důstojník řekl, že se trestním oznámením budou zabývat.
Tato celkem epizodická příhoda svědčí mimo jiné o naprosto autoritativním přístupu starosty Víchy, proti jehož nehoráznostem a nezákonnostem je i policie slepá. Občan je někde úplně jinde. Starosta tu není kvůli občanům, ale občané jsou předmětem nízké manipulace z jeho strany. Absence demokracie je v tomto místě zřejmá!
Zaráží mne ovšem jiná, mnohem podstatnější věc. Starosta Vícha je sociální demokrat. Pan předseda vlády je také sociální demokrat. Vláda má na stolech svůj vlastní program integrace Romů do společnosti, v němž se mimo jiné navrhuje, jak přijatelným a celkem efektivním způsobem řešit potíže s bydlením, nájmy, splátkovými kalendáři a vším, co by mělo v podstatě bránit vytváření ghett pro Romy na okrajích měst. V případě Bohumína pravý opak toho všeho. Jak se program Bohumína se sociálně demokratickým starostou slučuje s vládním programem integrace, a jak čelní šéfové sociální demokracie uplatňují prosazování tohoto programu svými starosty? To je nepochybně otázka, kterou si klade každý rozumný člověk docela aktuálně právě před volbami.
Tento dotaz jsem už položil písemně panu předsedovi vlády a jsem zvědav, jak mi odpoví a zda vůbec.
Před rokem jsem položil podobnou otázku panu Topolánkovi, předsedovi ODS, v souvislosti s počínáním starosty ve Slaném, když se vystěhované rodiny Romů ubytovaly na ulici. Pan Topolánek byl překvapen nálezem ombudsmana, který vyslovil v rámci svého nálezu na místě samém, že ve Slaném byly porušeny zákony, a ne že ne. Materiály od ombudsmana má pan Topolánek stále v držení, ponechal jsem mu je k dispozici. Že nedošlo k žádnému vlivu strany ODS na jejich starosty a že tento trend nadále pokračuje, mne nepřekvapuje.
Stejně jako sociální demokraté, mohu-li právem učinit tento závěr, ani občanští demokraté nemají vliv na své lokální držitele radnic a nevynakládají žádné úsilí, aby cokoliv rozumného učinili. Nedělají to ani ostatní politické strany, nezabývají se tím ani naši poslanci, prostě nikdo. Skandál!, řekl bych, kdybych neznal poměry a dal jen na to, jak tyto poměry kritizuje EU. Ale když EU nebere v úvahu ani prezident, tak koho se ještě dovolat? Jedině na lampárnu, jak se lidově nabízí v takových případech. To jsme dopadli!

Karel Holomek

P. S.: S dopisem Jiřímu Paroubkovi budu od příštího čísla RH nakládat jako s otevřeným, pokud mi pan premiér neodpoví. A pokud odpoví, dám vám vědět.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál