Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nároky některých účastníků odboje a osob perzekuovaných v období komunistického režimu podle nového

Nový zákon č. 357/2005 Sb., týkající se některých účastníků odboje v období I. a II. světové války, zahrnuje tři samostatné nároky:
I. Příplatek k důchodu
Je určen zejména držitelům osvědčení podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb. Příplatek ve výši 50 Kč za každý měsíc odbojové činnosti se sčítá, vyplácí se měsíčně spolu s důchodem. Příplatek 25 Kč za každý měsíc odbojové činnosti mohou nárokovat i poživatelé vdovských a vdoveckých důchodů po osobách, jimž bylo uděleno zmíněné osvědčení.

II. Zvláštní příspěvek k důchodu
Mohou nárokovat zejména účastníci odboje z období II. světové války, jimž byla na základě tzv. osvědčení 255 výše důchodu již upravena. Zvláštní příspěvek ve výši 2500 Kč se vyplácí měsíčně spolu s důchodem. Poživatelům vdovských a vdoveckých důchodů po těchto osobách náleží výše příspěvku ve výši 1250 Kč měsíčně.

III. Jednorázovou peněžní částku
Zákon č. 357/2005 Sb. stanovuje podmínky, za nichž vzniká nárok na jednorázovou peněžní částku. Kromě držitelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. se jedná také o osoby, které mohou věrohodným a nezpochybnitelným způsobem prokázat svoje nucené ukrývání z důvodu rasového pronásledování v době II. světové války, avšak doba jejich ukrývání byla kratší než tři měsíce. Výše jednorázového odškodnění osobám, které splní zákonem stanovené podmínky, činí 30 000 Kč, v případě že nárok uplatňuje vdova, vdovec, či potomek, jednorázové plnění se snižuje na 15 000 Kč. Pro uplatnění nároku na jednorázovou peněžní částku zákon stanovuje termín nejpozději do 31. prosince 2006.
Tento výňatek ze zákona je velmi zjednodušen; vybrali jsme zejména ty části zákona, které se týkají čtenářů Romano hangos. Ve skutečnosti je zákon mnohem obšírnější a složitější, proto všem žadatelům doporučujeme, aby při uplatňování nároku využili odborné pomoci pracovníků příslušných správ sociálního zabezpečení, kde se žádosti podávají. Česká správa sociálního zabezpečení je orgánem příslušným k rozhodnutí o přiznání nároku.

Helena Krištofová
romská poradkyně, Brno

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál