Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Menšiny obohacují každou společnost

Ve dnech 10. a 11. listopadu uspořádalo hnutí R ve spolupráci s hlavním městem Prahou mezinárodní konferenci Identita ve vztahu k národnostním menšinám.

Velkou organizační práci při ní vykonali Jaroslav Balvín, zástupce hnutí R, a Hana Hálová, radní hlavního města Prahy.
V náročném programu vystoupilo v plénu a v sekcích ne méně než 80 referentů z nejrůznějších institucí: vysokých škol, ministerských, krajských a městských úřadů, stejně jako zástupců nevládních organizací a menšin. Impozantní byla skutečně veliká návštěva, která jistě přesáhla 200 účastníků. Taková účast nepochybně znamená dosti výrazný způsob ovlivňování veřejnosti k vnímání problematiky menšin a prosazování programů jejich identity.
Účastníkům se po absolvování tak vyčerpávajícího programu přesto vnucuje otázka, zda velký počet referentů přece jen není na závadu kvalitě přednesených příspěvků a možností publika k okamžitým reakcím v plénu, což mohlo mít za následek jistou monotónnost. Závěr této konference však vyzněl jednoznačně: identita každé národnostní menšiny je prvek, který přispívá ke kulturnímu a společenskému obohacení každé společnosti vedle nesporného pozitivního účinku při uskutečňování programu integrace menšin do společností.
Přesto však zazněly hlasy, které upozornily na nebezpečí názorů, které tento trend nepodporují a jsou spíše poplatné národovectví a odmítání multikulturních projevů. Události v Paříži a Francii posledních dnů mohou ukázat jasnější a správnější cestu v pojímání menšin dominantními kulturami.
Součástí programu jsou dvě výstavy pořádané hlavním městem Prahou: Identita – národnostní menšiny ve výtvarném umění (Galerie 9, Sokolovská 14) a Minority ve fotografiích (foyer kina Lucerna, Vodičkova ul.).

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál