Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jiří Paroubek reaguje na dopis Karla Holomka

Odpověď pana premiéra je velmi zdvořilá, korektní a se snahou reagovat věcně na naše otázky.
Tedy:
Pan premiér v podstatě souhlasí s tím, že vláda nemá skutečně účinné nástroje, jak ovlivňovat bytovou politiku samospráv. Vláda se pokouší tento fakt eliminovat jinými vládními programy, např. Programem na podporu podporovaných bytů realizovaný ministerstvem pro místní rozvoj. Je si však vědoma, že ani toto neřeší zásadně bytovou situaci sociálně vyloučených příslušníků romských komunit. Proto premiér připouští, že vláda vynaloží ve- škeré úsilí, aby byla vytvořena komplexní péče poskytovaná na lokální úrovni, která by se měla stát jednou z priorit národní politiky. Mělo by se tak stát na základě financování z evropských strukturálních fondů.

Premiér vidí zásadní nedostatek v komunikační sféře, při čemž nepochybuje, že všem, tedy samosprávě v Bohumíně i ochráncům lidských práv, jde o dobro obyvatel hotelového domu.
Tolik premiér Jiří Paroubek. Naše stanovisko (je vhodnější) k té věci je tento:
Pan premiér nepochybně vyjádřil objektivní stav věcí i postoj vlády, o jehož upřímnosti nelze mít pochyby. Neodpověděl však na otázku, jak se sociální demokracie vypořádává se stanoviskem svého starosty a jeho konkrétními kroky, které jsou zcela evidentně v rozporu s vyhlašovaným programem sociální demokracie, ani neřekl, jak se s tímto stavem hodlá strana vypořádat.
Pokud pan premiér nebude mít výhrady, znění celého dopisu v některém z příštích čísel Romano hangos zveřejníme.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál