Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Část stálé expozice Muzea romské kultury v Brně bude slavnostně otevřena už 1. prosince

Na výstavbě muzejní expozice se pomalým tempem pracovalo již několik minulých let, tedy na půdě obecně prospěšné společnosti Muzeum romské kultury v Brně. Vzhledem k jejímu statutu nevládní neziskové organizace byl tok financí velmi omezený a tomu odpovídaly i pokroky na stavbě expozice.

V letošním roce dojde v budování expozice k jistému zlomu – dne 1. prosince 2005 bude slavnostně otevřena jedna její část – etapa od konce druhé světové války do současnosti, respektive dva sály z celkových šesti. Výstavba této části je financována z grantu od nizozemské vlády, který muzeum získalo díky dlouholeté spolupráci s Anna Frank House v Amsterdamu (viz výroční zpráva 2004, www.rommuz.cz).
Stálá expozice představí příběh Romů ve světových i našich dějinách. Na historické ose ukáže kulturu Romů i změny v jejich způsobu života od Indie po dnešek. Expozice bude umístěna v jednom celém patře muzejní budovy – na ploše šesti různě velkých sálů o celkové rozloze 326,4 m2.
Na dostavbu stálé expozice Muzea romské kultury byla ze státního rozpočtu vyčleněna účelová dotace; její čerpání však dosud není možné. Předpokládáme, že v příštím roce budou úřední náležitosti vyřešeny a expozice bude moci být do konce roku 2006 otevřena již celá.
(mrk)

Muzeum romské kultury vzniklo v Brně v roce 1991 z iniciativy romských a neromských intelektuálů a odborníků a za podpory ministerstva kultury. Svým posláním a činností volně navazuje na odkaz Svazu Cikánů-Romů (1969–1973). Je první a zatím ojedinělou institucí svého druhu v Evropě. Zabývá se odborným shromažďováním dokladů a dokumentů, které vypovídají o hmotné a duchovní kultuře Romů a jejich soužití s majoritou od nejstarších dob po současnost. V roce 2005 se Muzeum romské kultury transformovalo do státní příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR.

Kontakt:
Muzeum romské kultury
Bratislavská 67
602 00 Brno

tel.: 545 571 798
tel./fax: 545 581 206
mobil: 608 972 782

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál