Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Delegáti do pléna ERTF byli zvoleni

Volbou delegátů do pléna European Roma Travelers Forum (ERTF) bylo vytvořeno zastoupení romských organizací z ČR v plénu ERTF, registrovaných jeho sekretariátem ve Štrasburku. Volby se konaly v Karlových Varech a jejich organizační přípravu zajistilo Grémium romských regionálních představitelů. Delegáty byli zvoleni Ondřej Giňa z Rokycan a Josef Duna z Pardubic.

Termín pro uskutečnění volby delegátů byl několikrát změněn především proto, že do sekretariátu ERTF ve Štrasburku zaslalo svoji registraci pouze několik romských organizací. Očekávalo se, že s ohledem na velký počet romských organizací v ČR bude o za-stoupení v ERTF větší zájem, ale nestalo se.
Ve Štrasburku se řádně zaregistrovalo jen šestnáct romských organizací včetně těch, které spolupracují v Grémiu romských regionálních představitelů. Je to do značné míry odraz situace v romském neziskovém sektoru, která se nevyvíjí tak, jak bychom potřebovali. Myšlenka a snaha o ustavení romské reprezentace se objevila již počátkem 90. let, ale doposud se to nepodařilo. Posledním pokusem byl Parlament Romů v ČR v čele s Milanem Ščukou. Karel Holomek z Brna navrhoval vytvoření romské reprezentace prostřednictvím skupiny mluvčích, která by zastupovala existující romské organizace.
Velmi výraznou iniciativou v tomto směru bylo vytvoření Romského demokratického kongresu, který však ztratil svojí „sílu“ v době velkého exodu Romů na sklonku 90. let do Kanady a Velké Británie, mezi nimiž byla řada významných osobností.
Organizace z ČR, které se rozhodly zapojit do práce ERTF, se stanou partnery romským organizacím z celé Evropy. Vedle Roma National Congress, International Romani Union se do práce ERTF zapojily duchovní, ženské, mládežnické organizace i politické strany. Geografické zastoupení je vskutku celoevropské: v plénu se setkají představitelé romských organizací z Balkánu, východní a střední Evropy, západoevropských zemí a Skandinávie.
První plenární zasedání ERTF se uskuteční 13. až 14. prosince ve Štrasburku, úkolem bude zvolit nové vedení ERTF včetně předsedy. Současný prozatímní předseda a výkonný výbor mají za úkol toto zasedání připravit a tím jejich mandát skončí. Delegáti pléna se zapojí podle svého zaměření do činnosti výborů, komisí a pracovních skupin, takže v roce 2006 by mělo ERTF zahájit svoji práci na mezinárodní úrovni.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál