Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  S postupem nesouhlasím

(Reakce na příspěvek starosty Petra Víchy)

Ano, jako zástupce KDU-ČSL v zastupitelstvu města jsem letos v květnu skutečně nepodpořil převod majetku hotelového domu z vlastnictví ŽDB, a. s., do vlastnictví města a tento měsíc jsem pak prezentoval i svůj nesouhlas s tou částí postupu města, který se týká bývalých nájemníků a problematiky ostrahy objektu.

Město Bohumín nyní disponuje počtem cca 4400 bytů a dle stávající majetkové strategie platí, že cílový stav městských bytů by měl být zhruba poloviční, tj. že město bude více privatizovat a lépe pečovat o ty byty, které zůstanou v jeho majetku. Vlastnictví bytů není ziskovou záležitostí a péče řádného hospodáře nemusí být pouze o kvantitě, ale i o kvalitě toho, co město spravuje. Vlastnictví hotelového domu, resp. výstavba stovky nových bytů, pak nebyla v žádném strategickém dokumentu. K tomu však neodmyslitelně patří i otázka financí. Celková výše výdajů (tj. kupní cena a náklady na rekonstrukci) mají dle odhadu dosáhnout zhruba 80 mil. Kč; maximální možná výše státní dotace pro sto bytů může činit až 50 mil. Kč. Z rozpočtu města tak bude muset být uhrazeno minimálně 30 mil. Kč. Tento odhad je však hodně optimistický: zde počítám se stoprocentní dotační úspěšností (která ovšem nemusí být) a s počtem bytů, o němž už i vedení města připouští, že nebude dosažen. Není třeba rozvádět, jak významně by 30 mil. Kč přispělo ke zvýšení kvality bydlení ve stávajících městských bytech, ale pozornost si zaslouží i riziko rostoucího zadlužování města. Při existenci sto mil. Kč dluhu za bazén a při přijetí závazku rekonstrukce hotelového domu tak máme problém „co s penězi“ v podstatě vyřešen…
Jen tak mimochodem: největším kritikem bezúplatného převodu bytů ŽDB na město počátkem 90. let byl tehdejší vedoucí finančního odboru MěÚ Petr Vícha. A důvod? Potřeba nákladů na údržbu a opravy a tedy riziko vysoké finanční zátěže…
Co se pak týče dění kolem vlastního vystěhovávání, k tomu jen krátce. Zástupce ODS (kritizovaný panem starostou) neučinil nic více, než že vyjádřil údiv nad smluvním ošetřením celé transakce. Pro město nemusel být problém podmínit faktické nabytí majetku hotelového domu až odchodem posledního nájemníka – a veškeré finanční i politické dopady spojené se soudními kauzami a ostrahou by se tak staly věcí ŽDB.
A byla by to právě tato firma, která by tak byla nucena problém „nevystěhování“ řešit a město mohlo naprosto klidně chystat potřebné projekty. Argumentovat tím, že to nejde, je nevěrohodné: vedení ŽDB, a. s., by překážky při tvorbě projektové dokumentace určitě nekladlo. Je proto jen škoda, že tato část kritiky byla panem starostou ponechána bez povšimnutí. A ještě něco. Opravdu si všech 16 zastupitelů zvolených za ČSSD myslí, že je správné refakturovat náklady na ostrahu? Ano, nájemníci hotelového domu, kteří neopustili ubytovnu, porušili zákon, ale to přece ještě neznamená, že mají platit za něco, o co sami nežádali.

Karel STOSZEK
zastupitel za KDU-ČSL

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál