Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Nezapomínejme a připomínejme

BRNO – Dvacátý sedmý leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Na mnoha místek republiky si lidé mohli v tento den připomenout utrpení židovského a romského obyvatelstva za druhé světové války.

Také Muzeum romské kultury v Brně ve svých prostorách připravilo vzpomínkou akci. Holocaustu Romů nebývá ve školách věnován dostatečný prostor, a pro většinu mladých lidí je to téma neznámé. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč byl tentokrát program připraven výlučně pro školou povinnou mládež.
V úvodu vzpomínkové akce ředitelka muzea Jana Horváthová poskytla studentům historický nástin situace. Po krátkém úvodu shlédli videoprojekci dokumentárního filmu „…to jsou těžké vzpomínky“. Pořad vznikl ve spolupráci Muzea romské kultury a Asociace Film a sociologie, popisuje holocaust Romů převážně na našem území a je obohacený o autentické výpovědi přeživších.
Stěžejní částí vzpomínkového dopoledne byla beseda s romskou pamětnicí Emilií Machálkovou (roz. Holomkovou), představitelkou moravských Romů. Ta posluchačům přiblížila osudy své rodiny před válkou, během ní a po jejím skončení. Právě možnost osobně se setkat s člověkem, který hrůzy války zažil na vlastní kůži, možnost si s ním popovídat, byla pro studenty nejsilnějším zážitkem.
Vzpomínkového programu se zúčastnilo přes čtyřicet studentů. Jednalo se o studenty Cyrilometodějské střední pedagogické školy a gymnázia a také studenti sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU.
Na mnoha pomnících věnovaných obětem holocaustu můžeme číst nápis Ma bisteren! Chci na tento nápis apelovat: nezapomínejme a připomínejme si toto období našich dějin, abychom se vyvarovali podobných hrůz v budoucnosti.

Hana Gerlichová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál