Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Výzva k mezinárodní spolupráci

Jak již jsme informovali v předchozích číslech Romano hangos, Evropské fórum Romů a Travelerů (ERTF) zahájilo svoji oficiální činnost sjezdem delegátů pléna, volbou prezidenta a členů Výkonného výboru. Sjezd se konal v prosinci 2005 v sídle Rady Evropy ve Štrasburku, a mezi pozvanými hosty byl také Terry Davis, generální tajemník Rady Evropy. ERTF zaujalo velice významné postavení ve struktuře evropských organizací a institucí podpisem smlouvy o spolupráci s Radou Evropy. Je to zcela ojedinělá událost v romské i evropské historii. Je to také velký závazek, který se dotýká nejen signatářů smlouvy o spolupráci, ale i těch, kteří budou výsledků spolupráce využívat.

Prvořadým úkolem Výkonného výboru je zpracování základních východisek mezinárodní spolupráce romských organizací, určení programových priorit a koncepčních plánů. Zahájení práce výborů, komisí a pracovních skupin je prvním praktickým krokem, kterým ERTF započne svoji činnost, je to také výzva k zahájení spolupráce romských organizací na evropské úrovni. Mnoho romských organizací již takto spolupracuje a dosahuje přitom velmi dobrých výsledků. Jejich zkušenosti budou pro práci ERTF mimořádně důležité a je žádoucí, aby romské organizace v ČR nezůstaly pozadu.
Situaci našich organizací komplikuje to, že nemají program, na kterém by společně pracovaly. Musí řešit mnoho vlastních problémů, což oslabuje jejich schopnost účinně se podílet na řešení problémů v romské národnostní menšině. Vnější impulz jim dává šanci dohodnout se na společném postupu, překonat nesrovnalosti a najít vzájemné pochopení a důvěru. ERTF je příkladem toho, že takové vztahy mezi romskými organizacemi lze vytvořit. Je úžasné, že se romské organizace ze Skandinávie, západní, střední, východní Evropy i z Balkánu dokázaly dohodnout na spolupráci, že dokázaly vlastní zájmy podřídit zájmům celku, a společně před celou Evropou demonstrovat ochotu a vůli spolupracovat ve prospěch společného cíle – emancipovat a integrovat romskou populaci do evropského společenství.
Je důležité, aby každá romská organizace využila možnosti zapojit se do práce ERTF a posílila jeho kapacitu. Ale je také důležité, aby každá romská organizace mohla čerpat z možností a dispozic, které ERTF vytváří a bude vytvářet. Tato filozofie tvoří základ vnitřních vztahů členských organizací ERTF, které ostatním nabízejí ruku ke spolupráci.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál