Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ztráta rozumu nebo slepý předsudek?

Tak bychom asi mohli hodnotit rozhodnutí Zastupitelstva města Brna, které odmítlo státní dotaci na práci zaměřenou na pomoc sociálně slabým příslušníkům romské pospolitosti v jejich problémech a s tím spojených problémech celého města. Jsou jen dvě možnosti, kdy někdo odmítne nabídku pomoci placené z peněz někoho jiného: buď dočista ztratil rozum, nebo tak činí z principu čisté averze vůči tomu, jemuž je naléhavé pomoci třeba. Oba případy jsou ovšem smutnými případy defektu v mozku.

Tak nemůže město zaměstnávat dvě terénní pracovnice, které loni vykonaly hodně dobré práce podle celkem objektivních zjištění, zveřejněných nedávno v deníku Rovnost. Nepřekvapí, že proti této práci se staví starosta městské části Brnosever Leo Venclík. Tuto radnici směle nazvu temným příkladem vytváření podmínek pro řešení programu integrace Romů do společnosti. Něco o tom vím, kanceláře naší organizace se nacházejí v blízkosti radnice a četní romští klienti jsou našimi častými hosty. Z oken protější budovy Muzea romské kultury se díváme denně do oken panu starostovi. Není bez zajímavosti, že v roce 1993, když se na brněnské radnici jednalo o zřízení Muzea romské kultury v nějakém objektu, zastupitelé prohlásili, že Cikány si do středu města tahat nebudou. Dnes toto muzeum sídlí v rekonstruované budově a je dobrým návštěvním bodem pro kulturní smetánku Brna, jakož i cizince ze zahraničí. Také dobrý příklad přístupu k Cikánům, neníliž pravda?
Takže člověka takové brněnské excesy ani příliš nepřekvapí.
V bytovém odboru radnice Brnosever se věru dosti intenzivně snaží o pravý opak toho, čemu bychom mohli říkat péče o blaho občanů. Abych byl spravedlivý, o blaho občanů – Romů.
Vystěhovávají početné romské rodiny na běžícím pásu prostřednictvím žalob. Jsou přesvědčení, že slouží správné věci, občanům města Brna a hlavně spravedlnosti. To bude zřejmě také důsledek nějakého defektu. Jakékoliv návrhy k řešení dopadají na neúrodnou půdu. Při tom program vlády nabízí i v těchto obtížných situacích již osvědčené postupy, některé nálezy ombudsmana to rovněž ukazují.
Už vidím ty zdvižené ruky a pokřik: „Jen se podívejte na ty Cikány, co dělají nebo nedělají, neplatí nájmy, nepracují, kradou, organizují dětské bandy a křičí!“ Bodejť by ne! Kdyby se ke mně někdo choval tak, jak se chovají naši brněnští konšelé, choval bych se také tak. Každá mince má rub a líc, vážení páni zastupitelé Brna. Jak vy na občana, tak občan na vás.

Váš Karel Holomek,
taky jeden celkem nespokojený Cikán z Brna

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál