Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Emigrovat, či ne?

Co vlastně nutí Romy emigrovat? Ptají se nejen Romové, ale především Češi. Proč vlastně Romové chtějí opustit republiku, stát, ve kterém se narodili, kde slunce svítí nejvíc, kde chodili do školy, kde se poprvé zamilovali, oženili či provdali a zplodili své děti? Proč odcházejí Romové ze státu, kde slzami kropili hroby svých blízkých?

Džanes romanes? – Co říkáte? Nerozumím vám. S tímto se setkávám nejen já, ale i mnozí z vás. Pro nás, pro které je mateřským jazykem romština a mluvíme romsky, je toto poznání zklamáním, ale pro ty Romy, kteří romsky neumějí, je zase samozřejmostí, že jejich mateřským jazykem je čeština. I když nás jazyk rozděluje, černá barva nás všechny spojuje. Khatar sal? – Prahatar, Brnostar, Chebostar, Rokycaňatar. (Odkud jsi? – Z Prahy, Brna, Chebu, Rokycan.) A takto každý hned označí svůj domov. V souvislosti s emigrací Romů z České republiky vůbec nemohu pochopit, že při sčítání lidu se většina Romů hlásila k české národnosti. Když Romové odcházejí, říkají, že kvůli rasismu, diskriminaci, že se tady bojí žít a nemají tu zázemí. Proč, když jsou to Češi? Chápu to dobře?
Pro mnoho Romů je ČR rodnou vlastí. A přesto někteří, když odcházejí, při rozhovoru pro média na letišti Ruzyň či autobusovém nádraží Florenc hanobí svoji rodnou vlast. Ale nejvíc ve státě, kde žádají o azyl. A když je ta země vrátí zpět domů, tak jim Česká republika poskytne opět domov se vším všudy, protože jsou to její občané. Tak tedy, je ČR jejich domovem, či ne? I když Česká republika je pro některé Romy místem všeho zla, pro jiné je zase místem lásky, tepla, jistoty a zázemí. Romové při svých oslavách a svátečních příležitostech zpívají i české písničky, při kterých se radují, tancují, baví a rozbrečí. Češi si zase zpívají Duj duj dešu duj a také pláčou.
Proč Romové odcházejí jen do Anglie, když vědí, že jim země králů, královen a jejich veličenstev není souzena a vrátí je zpět domů? A když chtějí odejít, proč nejdou tam, kde mají možnost, že je přijmou? Tak se ptají Romové, kteří jsou hrdí na to, že jsou doma, v České republice.
A takto by se dalo polemizovat donekonečna. Ale pojďme k věci: emigrace Romů je nyní v ČR ožehavý a choulostivý problém, tak proč si o něm nepopovídat v naší anketě.
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál