Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

Praha – Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace připadá každý rok na 21. březen. Je připomínkou z událostí roku 1960, kdy byla v jihoafrickém městě Sharpeville policií rozstřílena antirasistická pokojná demonstrace. Zahynulo při ní 69 lidí, kteří protestovali proti zákonům apartheidu.

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace Valné shromáždění ustavilo v roce 1966 a zároveň vyzvalo mezinárodní společenství, aby posílilo úsilí o odstranění všech forem rasové diskriminace. „21. března 1960 střílela policie v Jihoafrické republice na pokojnou demonstraci v Sharpeville zaměřenou proti rasově diskriminujícím zákonům. Desítky protestujících zahynuly a mnohem více jich bylo zraněno. Dnes si připomínáme výročí sharpevillského masakru nejenom jako vzpomínku na ztracené životy, ale jako varování před utrpením způsobeným rasovou diskriminací celosvětově,“ uvádí se v letošním poselství generálního tajemníka OSN Kofiho Annana.
Tématem letošního Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace byl boj s každodenní diskriminací. „Vyzývá nás k přijetí účelných kroků v boji s každodenní diskriminací v naší společnosti. Všichni si uvědomujeme, že největší krutosti lidstva měly rasový podtext, ale rasismus v běžném životě je často přehlížen. Nejhrůznější zločiny lidstva však byly postaveny na základech banálního fanatismu,“ píše hlavní představitel OSN. Od posměšných přezdívek ve školách k propouštění na pracovištích, od nerovnoměrného mediálního a policejního zájmu k rozdílnému poskytování veřejných služeb – nerovné zacházení s rasovými nebo etnickými skupinami je v naší společnosti častý jev, který se nezřídka děje bez povšimnutí. Běžnost rasismu je nepopiratelná a přitom morálně neúnosná, varuje Kofi Annan. „Nesmíme tolerovat plíživou zkázu každodenní diskriminace. Zároveň na ni nesmíme rezignovat jako na nežádoucí součást lidské povahy. Nikdo z nás není zrozen k nenávisti. Netolerance je naučená a může být odnaučena. Právní záruky jsou základní součástí tohoto boje, ale vzdělávání musí být jeho předvojem. Vzdělávání může pěstovat odpovědnost a rozvíjet toleranci. Může začít doma, kde má ostatně mnoho rasistických postojů svůj původ, pokračovat ve škole, a stát se součástí našich veřejných rozmluv. V tomto boji proti netoleranci musíme být zároveň učiteli i žáky.“
Kofi Annan poukazuje na to, že prostřednictvím informačních programů a kampaní, tvorbou mezinárodních zákonů a monitorováním dodržování lidských práv hraje OSN důležitou roli, ale každý z nás by se měl připojit. „Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace nám znovu dává možnost poukázat na to, že úplný úspěch v tomto boji spočívá na obyčejných lidech mluvících proti „obyčejné“ netoleranci. Jsou to oni, kdo musí odmítnout tolerovat projevy rasismu ve svém každodenním životě. Jsou to oni, kdo musí zabezpečit, že na diskriminaci nebude nic všedního. Jsou to oni, kdo bude nejvíce těžit ze společnosti založené na právech a respektu pro všechny.“

www.osn.cz, www.ecn.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál