Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Smutný obrázek o britské společnosti na obrazovkách České televize

Ale abych jen nežehrala. Jsou i světlé výjimky, které člověka potěší svou upřímností, přestože jsou ve skutečnosti velice zarmucující. Britové si nehrají na žádné svatoušky a jsou schopni si veřejně i mezinárodně přiznat, že problémy s rasismem a xenofobií se hojně vyskytují na území i takto multikulturní země.

ČT2 po tři sobotní dopoledne vysílala britský seriál Porota (The Jury) režiséra Peta Travise z roku 2001. Pojednává o soudním procesu, v němž je šestnáctiletý sikhský chlapec Duvinder Singh obviněn z úkladné a brutální vraždy svého spolužáka. V průběhu soudního líčení se však obhajobě podaří prokázat nejen to, že obžalovaný chlapec, příslušník etnické menšiny, je již dlouhou dobu obětí školní šikany právě pro svou etnickou příslušnost (původní pravlast Sikhů je Paňdžáb, území dnešní severozápadní Indie a Pákistánu), ale že policie případ šetřila velice jednostranně, na základě nepřímých důkazů a předsudků, protože se soustředila na „viditelnějšího“ pachatele. A to přesto, že v dobu vraždy se na stejném místě pohyboval velice nebezpečný psychopat, který několik minut před vraždou brutálně napadl a zbil náhodnou běžkyni.
Obžaloba se snaží stavět na rasových předsudcích panujících v Británii vůči této menšině, zejména vůči bojovému umění gatka, v němž se využívá 2,5 kilogramů těžký meč (tedy vražedná zbraň) a které obžalovaný mistrně ovládá. Rasově motivované názory státního zástupce na agresivní a pomstychtivou povahu všech Sikhů však nemají prakticky žádnou váhu v očích většiny z 12 porotců z lidu (v britském soudním systému jsou vybíráni za účelem spravedlivého posouzení případu).
Seriál líčí i životní osudy sedmi z porotců, kterým případ promění dosavadní život a nečekaně do něj zasáhne. Rodina zavražděného chlapce navíc věří, že se vraždy dopustil obžalovaný právě pro svůj původ, který považují za méněcenný, a proto se jednotlivé členy poroty snaží zastrašit, aby jej nakonec usvědčili z vraždy.
Tento bravurně natočený seriál do detailu pojednává o dvou v současné době velice závažných tématech: rasismu a šikaně. Je o to působivější, že na osudech zmíněných sedmi členů poroty ukazuje, jak jsou tato témata provázána s životy všech lidí. Člověk je tvor společenský, a proto se tato problematika dotýká přímo či nepřímo každého z nás.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál