Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Sexuální a reprodukční práva žen

Lydia Bariová je žena přitažlivého zevnějšku. Pracuje jako projektová manažerka v občanském sdružení Společnost pro plánované rodičovství, kde se zabývá sexuálními a reprodukčními právy romských žen. Ve chvilce volna jsem ji na konferenci trochu vyzpovídala. Byla na ní vidět velká únava. Cestovala do Prahy v noci a vůbec se nevyspala.

Kde sídlí vaše Společnost pro plánované rodičovství a čím se zabývá?
Naše občanské sdružení Společnost pro plánované rodičovství působí v Bratislavě. Je to jedna z největších neziskových organizací v Bratislavě a vůbec na Slovensku. Naše společnost se globálně věnuje plánovanému rodičovství. Já jsem manažerkou sekce, která se zabývá sexuálními a reprodukčními právy romských žen: zaměřujeme se na rozšiřování osvěty, vzdělávání učitelů, rozšiřování sexuální výchovy na základních školách. Má úloha vyplývá z jednoho tříletého projektu, který je zaměřený na romskou komunitu. Naše společnost se k němu dostala přes Mezinárodní federaci plánovaného rodičovství se sídlem v Bruselu. Tento projekt je určitou implementací projektu, který vznikl v Bulharsku. Mezinárodní federace se rozhodla projekt rozšířit do Maďarska, Moldávie a na Slovenskou republiku.

V čem spočívá váš projekt?
Záměrem bylo otevřít kliniku pro romské ženy a ženy z marginálních (na okraji společnosti) skupin. Tato myšlenka ale nebyla moc dobrá, protože obsahovala segregační a separační prvky. Tímto způsobem nelze řešit problémy. Proto jsme se rozhodli změnit strategii projektu a zaměřili jsme se na vyprofilování dvacetičlenné skupiny mladých lidí ve věku od 18 do 40 let, která získala základní poznatky v oblasti sexuální výchovy, antikoncepce, plánovaného rodičovství atd. Momentálně působí na základních školách, kde rozšiřují poradenství tohoto typu pro žáky 8. a 9. tříd. Pracují ve skupinách, kde jsou žáci stejného věku. Na Slovensku není totiž sexuální výchova povinná. Proto se snažíme působit nejenom ve školách, ale i v komunitních centrech. Letos se strategie projektu opět otočila jiným směrem, protože po vyprofilování této skupiny jsme se rozhodli zapojit do spolupráce i město a gynekologické ambulance. Víme, že romské ženy si nemohou dovolit z nedostatku financí zavést nitroděložní tělísko, i když je tato forma antikoncepce nejideálnější formou. Naše společnost se proto rozhodla, že nakoupí tato nitroděložní tělíska. Město Rožňava, kde se projekt realizuje, nám vyčlenilo ze svého sociálního a zdravotního fondu finanční částku, kterou poskytnou gynekologům na zavádění nitroděložních tělísek romským ženám, které se svobodně rozhodnou pro tuto formu antikoncepce.

Snažíte se osvětou působit na romské ženy, aby neměly tolik dětí?
To není naším cílem. Nemáme nic proti početným rodinám. Chceme pouze dát romským ženám možnost svobodné volby, zda zvolí antikoncepci či ne. Ženy z chudého prostředí jsou nešťastné, že mají tolik dětí, protože jim nemohou poskytnout to, co ke svému zdárnému vývoji potřebují. My ženě pouze učiníme nabídku. Záleží jenom na ní, jak se rozhodne.

Daniela Cincibusová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál