Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Práce s romskými dětmi a mládeží tématem semináře

Seminář pro pracovníky a dobrovolníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) uspořádala 10. dubna v prostorách brněnského nízkoprahového klubu Labyrint pracovní skupina NZDM NUTS II JV ve spolupráci s Českou asociací streetwork.
Ta sdružuje organizace působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb, jako jsou kupříkladu terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a kontaktní centra pro uživatele drog. Cíl semináře spočíval v popsání práce s dětmi a mládeží z romské komunity i většinové společnosti v nízkoprahových zařízeních a diskutování o ní. Více než čtyřiceti účastníkům z Čech a Moravy se dostalo možnosti vyměnit si zkušenosti i nápady, popovídat si o problémech, kterým dennodenně čelí.
Cílem NZDM je minimalizovat možná rizika související se způsobem života cílové skupiny, umožnit dětem a mládeži lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

(red)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál