Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Něco z historie MDR

Mezinárodní den Romů byl ustaven coby oficiální mezinárodní svátek ve Varšavě v roce 1990 na čtvrtém kongresu Mezinárodní romské unie. Od té doby se slaví na počest prvního mezinárodního setkání romských představitelů, které proběhlo 8. dubna 1971 poblíž Londýna.
Na kongresu došlo k oficiálnímu navázání mezinárodní spolupráce Romů a byly mimo jiné přijaty symboly mezinárodního romského hnutí: mezinárodní romská hymna a romská vlajka. Iniciátory tohoto setkání byli Grattan Puxon a Donald Kenrick z Anglie, Jarko Jovanović z Jugoslávie Matéo Maximoff z Francie, který zastupoval francouzské Manuša. Členové českého Svazu CikánůRomů a slovenského Zväzu CigánovRomov zastupovali ČSSR. Třebaže je Mezinárodní den Romů pro Romy jedním z mála mezinárodních svátků, o jeho existenci a mezinárodním charakteru zatím příliš nevědí nejen někteří příslušníci majoritní společnosti, ale i samotní Romové.

Soudobá historie mezinárodního romské hnutí

Paříž, sídlo Mezinárodního výboru Cikánů (Comité International de Tziganes), byla centrem mezinárodního romského hnutí od počátku 60. let. Výbor zorganizoval první mezinárodní kongres Romů ve dnech 7. až 12. dubna 1971 v britském Chelsfieldu. Zúčastnili se jej delegáti ze 14 zemí včetně zástupců Romů z tehdejší ČSSR.
Vlajka, symbol mezinárodního romského hnutí přijatý na kongresu, vycházela z té, která byla užita při jednání kongresu v Bukurešti v roce 1933, a z vlajky francouzského Mezinárodního výboru Cikánů. Též došlo k zavedení pojmenování Rom ze strany většinové společnosti. Mezinárodní romská unie (International Romani Union) byla oficiálně založena v roce 1977. Nově vytvořená organizace uspořádala druhý světový kongres Romů v roce 1978 v Ženevě. Zúčastnilo se ho na 120 delegátů z 26 zemí.
Delegátům z Československa úřady nedovolily vycestovat. V roce 1981 byl v německém Göttingenu uspořádán třetí světový kongres Romů, který vyústil mimo jiné ve výzvu německé vládě, aby odškodnila romské oběti nacismu. Čtvrtý kongres se konal v roce 1990 ve Varšavě.
V Praze se v roce 2000 se konal pátý kongres IRU, jehož se účastnilo přes 250 delegátů a hostů z téměř 40 zemí. Došlo k přijetí nového programu, statutu a volbě prezidentem IRU, jímž se stal Emil Ščuka (ČR).
Šestý kongres se konal v říjnu 2004 v italském Lancianu, na němž byl zvolen i nový prezident IRU, Stanislaw Stankiewicz z Polska. Po boku Mezinárodní romské unie vznikly další organizace hájící zájmy Romů zejména z východní a jihovýchodní Evropy – v osmdesátých minulého století letech to byl Romský národní kongres v čele s Rudkem Kawczynskim a v roce 2005 Evropské fórum Romů a Travellerů (EFRT).

Připravili:
Lucie Fremlová a Jiří Salik Sláma

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál