Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Setkání v pražském Rudolfinu

Mezinárodní den Romů je svátek, který by se měl stát příležitostí k oslavám, ale především bychom měli v tento den zdůraznit významné aspekty života Romů. Občanské sdružení Athinganoi připravilo 3. dubna setkání romských studentů a aktivistů s JUDr. Emilem Ščukou, PhDr. Evou Davidovou a Ondřejem Giňou v pražském Rudolfinu. Účast studentů a mladých romských aktivistů byla bohužel velice malá, ale navzdory tomu se setkání jevilo jako velice zajímavé a důležité.

Emil Ščuka dokázal zaujmout nejen velmi zasvěceným přiblížením události z 90. let minulého století, pozornost přitahoval především svými názory, myšlenkami a postojem k zásadním otázkám vztahujícím se k romskému hnutí a činnosti romských organizací. Podle něj schází dnešní generaci mladých romských aktivistů dynamika, sebevědomí a především politická vize. Na druhé straně ocenil úsilí mládeže o získání vyššího vzdělání a snahy vyrovnat se s tímto komplikovaným problémem. Je třeba zdůraznit, že vedle mnoha jiných významných aktivit Emila Ščuky se „jeho“ romská škola v Kolíně stala mimořádným fenoménem romského hnutí v Evropě.
Eva Davidová zdůraznila, že v roce 1971, kdy se v Londýně uskutečnil první kongres Mezinárodní romské unie (IRU), se poprvé takové mezinárodní akce zúčastnili romští zástupci z Československa, kteří byli svým vzděláním na vysoké úrovni. V delegaci byli Miroslav a Tomáš Holomkovi, vysokoškolsky vzdělaní lidé stejně jako Ladislav Demetr a další. Velmi ocenila to, že vždy cítili své romipen, které neoslabilo ani jejich vzdělání. Směrem k současné generaci však vyjádřila lítost, že její vztah k romství již není tak niterný.
Ondřej Giňa poukázal, že schází mezigenerační komunikace, která kdysi byla normální součástí života Romů. Podle jeho názoru se vytrácí přirozené možnosti k předávání zkušeností, poznatků a znalostí mezi generacemi. Eva Davidová to má za jeden z důsledků asimilačního tlaku na Romy v dobách minulého režimu, ale také změnu struktury romské populace, jejích hodnot, zájmů a potřeb. Setkání, přestože proběhlo jen s malou skupinou účastníků, bylo velmi živé a také inspirující.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál