Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jak kráčela naše novodobá historie

V naší novodobé historii patří k nejvýznamnějším setkání, které se uskutečnilo v roce 1971 v Londýně. Ve dnech 7. až 12. 4. se konal mezinárodní kongres, který ustavil novou romskou organizaci Internacijonalno Romani Unija (IRU). Pro Romy z Československa se jednalo o mimořádné setkání, jehož se zúčastnila romská delegace ve složení Tomáš Holomek, Miroslav Holomek, Ladislav Demetr a Antonín Daniel.

Takto se začala vytvářet nová romská iniciativa v Evropě i ve světě. Romové přijali hymnu a vlajku. OSN byla první mezinárodní institucí, která uznala požadavek Romů být považováni za národ. Takto poskytla OSN Romům velmi významnou podporu. Bohužel, v roce 1968 zasáhla Československo sovětská okupace a poměry se opět vrátily do starých komunistických kolejí. Svaz CikánůRomů (SCR) byl rozpuštěn a Romové ztratili šanci vytvořit jinou romskou organizaci a zapojit se do aktivit Romů v jiných zemích. IRU pracovala dál, ale Romové v Československu neměli žádné informace o její činnosti. Všechny kontakty s Romy v zahraničí byly přerušeny a ti, kteří stáli ve vedení SCR pomalu ztráceli vliv i pozici a tím se oslabovala i jejich práce mezi Romy. V roce 1978 získala IRU statut pozorovatele v OSN, ale o tom se Romové v Československu dozvěděli až po roce 1989. Londýnský kongres zvolil prvním prezidentem IRU Dr. Jana Cibulu, Roma ze Slovenska, který emigroval do Švýcarska. Také o této záležitosti byli Romové u nás informováni až po mnoha letech. Novou etapou v práci mezinárodního romského hnutí se stalo období po roce 1989.
Ve Varšavě se uskutečnilo mezinárodní setkání IRU kde byl JUDr. Emil Ščuka zvolen generálním tajemníkem. To byla opět významná událost v naší novodobé historii. Další z našich Romů byl zvolen do tak vysokého postavení mezinárodním romském hnutí – IRU. V roce 1993 získalo IRU vyšší statut v OSN a stalo se poradcem v obasti nevládních schopnosti IRU aktivizovat se, což se potvrdilo tím, že na kongresu v Praze byl prezidentem IRU zvolen JUDr. Emil Ščuka. Takto kráčela naše novodobá historie.
Miroslav a Tomáš Holomkovi se zúčastnili prvního kongresu Romů v Londýně kde ukázali, že v Československu jsou vzdělaní a schopní Romové, kteří mohou IRU velice prospět svojí vzdělaností. Z toho bychom si měli vzít ponaučení a uvědomit si, že svým dětem musíme pomáhat v získání co nejlepšího vzdělání aby z nich jednou byli doktoři, advokáti, inženýři protože na ně v budoucnosti čeká práce v mezinárodním romském hnutí a mezinárodních organizacích.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál