Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Evropské středisko pro práva Romů oslavilo desáté výročí založení

Evropské středisko pro práva Romů (ERRC), mezinárodní právní organizace veřejného zájmu, která monitoruje situaci Romů v Evropě a hájí jejich práva, oslavilo desátý rok své činnosti. Slavnostní recepce se konala dne 5. dubna v prostorách budapešťské ambasády Velké Británie a zúčastnil se jí i budapešťský primátor Gabor Demszky.
„Britská vláda je pyšným sponzorem aktivit ERRC, včetně práce ERRC v Rusku, práce v oblasti antidiskriminace v jihovýchodní Evropě, sestavení a vydání lidskoprávní školicí příručky pro romské aktivisty, a jeho úsilí v otáz kách romských práv a bydlení v Maďarsku a na Slovensku. Věříme, že Evropské středisko pro práva Romů je institucí hodnou následování,“ prohlásil velvyslanec Velké Británie v Maďarsku John Nichols.

ERRC bylo založeno v roce 1996 a svou kancelář otevřelo v lednu téhož roku. V průběhu roku 1996 vydalo své prv ní pulikace: Zprávy o situaci v Rakousku, Rumunsku a Slovensku. V tomtéž roce byl zahájen právní program, v roce 1997 pak ERRC započalo svou vzdělávací činnost v oblasti lidských práv a do konce roku 1998 vytvořilo rámec mezinárodní advokační práce.
Před deseti lety neexistoval pojem „romských práv“, byla zde pouze hrst případů, v nichž se Romové snažili u soudu obhájit svá práva – nejprve v Bulharsku a posléze v Maďarsku. V roce 1996, téměř na neoraném poli, začalo ERRC s vytvářením litigačního programu. V tu dobu byli Romové právně příliš slabí na to, aby obhajovali svá práva u soudu; navíc stále ještě neexistovaly právní, politické a sociální prvky práva veřejného zájmu v této oblasti. Přestože v dnešní době existují další významné instituce zapojené do hájení práv Romů, ERRC zůstává zaneprázdněnou organizací, která i nadále vytváří nástroje pro hnutí za romská práva. ERRC prokázalo společnosti službu tím, že problematiku lidských práv a práv romských zařadila do jedné kategorie, což nastolilo změnu v obou oblastech.
I když mnoho organizací se ujímá případů a poskytuje právní zastupování, ERRC dodnes zůstává největší a nejúspěšnějším obhájcem Romů – a dá se říct, že jakékoli menšiny v Evropě. V průběhu své krátké existence se ERRC angažovala ve více než pět seti případech romských žalobců. Více než tři stovky jich byly dokončeny a ve více než 225 případech bylo dosaženo vítězství či jiného pozitivního výsledku. ERRC vyhrálo 22 případů u mezinárodních jurisdikcí a u Evropského dvora pro lidská práva vyhrálo patnáctkrát. Některá vítězství byla průkopnická, mnoho jich bylo jakýmsi přesahem v oblasti zavedené právní vědy už pouhou skutečností, že se romské oběti dočkaly spravedlivého zadostiučinění. Za účelem ukončení beztrestnosti pachatelů extrémních trestných činů a dosažení spravedlnosti pro oběti a přeživší členy jejich rodin zastupovalo ERRC i ty nejzávažnější případy. Byl to kupříkla du pogrom v rumunské vesnici Hadareni, při němž maďarští a rumunští obyvatelé umučili tři muže obviněné ze zabití slovenského Roma Mária Gorala, kterého skinheadi polili petrolejem a následně jej upálili. Dále rozsáhlý pogrom v černohorském Danilovgradu či případ bulharského Roma Anguela Zabchikova, který zemřel ve vazbě. Dnes ERRC zastupuje 179 případů.
ERRC sehrála významnou úlohu při urychlování implementace antidiskriminačního zákona v Evropě. Počínaje rokem 2000, kdy bylo přijato několik standardů evropských právních nástrojů, se ERRC zapojilo do obhajování komplexního antidiskriminačního zákona a politiky coby stěžejního aspektu své práce.
Několik států přijalo kvalitní legislativu, o jejíž implementaci se ERRC snaží prostřednictvím testování. Před dalšími státy stále ještě leží úkol přijmout komplexní antidiskriminační zákon do svého právního rámce.
ERRC vyvinulo nejobsáhlejší a směrodatný zdroj informací o romských právech, a to i v elektronické formě. Za svou desetiletou existenci vydalo přes 580 publikací včetně 32 čísel čtvrtletníku Romská práva, více než 20 komplexních zpráv v 16 jazycích, přes pět set tiskových zpráv a komplexní školicí příručku v šesti jazycích. ERRC sehrálo důležitou roli nejen v ustanovení romských práv, z nichž učinilo prioritu pro lidská práva v Evropě, ale také v oblasti vývoje sociální politiky. ERRC napomohlo formulovat strategie a jejich směry založené na lidských / romských právech v sektorech, jež jsou pro začlenění Romů problematické: vzdělání, zdravotní péče, bydlení a zaměstnanost.
Asi nejvýznamnějším problémem, kterým se ERRC zabývalo ve svém výzkumu, advokační, litigační a školicí práci, je problematika segregace ve školství. Boj za odstranění segregace bude pravděpodobně nejdůležitější prioritou pro dalších několik let práce ERRC. Organizace se nyní nachází v procesu revidování své role v této oblasti, zejména co se týče potřeby přijetí legislativy, která by stanovila povinnost odstranit segregační praktiky.
ERRC se stalo školou pro romské aktivisty. Velká část mladší generace Romů, kteří jsou dnes aktivní v oblasti vládní i nevládní, prošli ERRC jako členové správní rady, zaměstnanci, stážisté, recipienti stipendií, právní konzultanti, účastníci společných projektů, partneři a dobrovolníci. Přes tisíc Romů se zúčastnilo školicích programů jako stážisté, externí spolupracovníci, recipienti stipedií či jako účastníci školení.
Před ERRC leží mnoho úkolů a mnohé z nich jsou skličující. Před několika dny byl přední právník obhajující lidská práva v Rusku, 58letý Boris Krendel, vůdce prominentní lidskoprávní skupiny v sibiřském Tomsku, donucen uprchnout společně se svou mladší dcerou. Stalo se tak poté, co celé město zaplavily letáky informující občany o tom, že žít s člověkem, který pomáhá Cikánům, je nepřijatelné. Organizace, v níž tento prominentní právník působí a která je partnerskou organizací ERRC, pomáhá Romům mimo jiné i tím, že podala žalobu v případě beztrestnosti gangů páchajících trestnou činnost. Tyto gangy spálily a srovnaly se zemí romskou osadu ve městě Iskitim. V plamenech uhořela i sedmiletá holčička.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál