Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Začít spolu 2006 nabízí program zájemcům o vzdělávání

Letní škola Začít spolu 2006 se bude konat koncem prázdnin v Seči u Chrudimi. Od 21. do 26. srpna ji pořádá občanské sdružení Step by Step ČR. Vzdělávací program je určen učitelům, rodičům, studentům, asistentům i dalším zájemcům z různých škol a jiných vzdělávacích programů.

Letos bude letní škola nově i pro učitele druhého stupně všech oborů. V rámci letní školy se naučí, jak podle vzdělávacího programu Začít spolu (ZaS) učit ve třídě. Dále se dozvědí, jak vytvořit prostředí podnětné pro žáky a studenty. Mezi tématy letních dílen se objeví také technika řešení problémů, individualizace (a jak si s ní ve třídě poradit), projektového plánování a integrované tematické výuky, aktivní spolupráce s rodinou, hodnocení, sebehodnocení a mnoho dalších. Program zohlední i potřeby těch, kteří mají se ZaS dlouhodobé zkušenosti, chtějí se seznámit s dalšími přístupy dětské pedagogiky a zaměřit se na plánování třídního kurikula z pohledu vlastních školních vzdělávacích programů. Semináře jsou akreditovány a povedou je zkušení lektoři. K novým tématům nastávajícího ročníku bude patřit také prezentace příkladů dobré praxe. Účastníci letní školy obdrží certifikát o absolvování.
Program, informace o ceně letní školy a přihláška s návratkou jsou k dispozici na stránkách Step by Step (www.sbscr.cz), informací o ubytování najdete na www.juniorcentrum.cz. Závazně přihlášení účastníci obdrží nejpozději do 10. června dopis s podrobným programem, tipy na cestu tam a zpět atd.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál