Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   knižní novinky

Robert Jan van Pelt – Deborah Dworková: Osvětim, 1270 až současnost Společná práce Roberta Jana van Pelta a Deborah Dworkové je věnována historii Osvětimi a jejího okolí od 13. do 20. století se zaměřením na roli osvětimského sídelního prostoru v historii německého Drang nach Osten a na konečnou roli Osvětimi jako jednoho z hlavních míst vyhlazování Židů v letech druhé světové války.

První část líčí historii Osvětimi jako středověkého německého města založeného ve 13. století, nastiňuje její dějiny v době trojího dělení Polska v 18. století, vystihuje její místo v germanizačních plánech 19. století a nakonec dospívá k neblahému vyvrcholení jejích moderních dějin, kterým se stalo vybudování osvětimského koncentračního a vyhlazovacího tábora. Druhá část s velkou přesností dokumentuje na pozadí Himmlerových plánů na germanizaci východní Evropy zrod osvětimského koncentračního tábora a jeho postupné rozšiřování a proměnu ve vyhlazovací táborový komplex.
Autoři si kladou otázky, jak se mohlo stát normální město jedním z center nacistického teroru a kdo vymyslel a postavil koncentrační a vyhlazovací tábor. S obdivuhodnou znalostí líčí, jak se malé polské město stalo jedním z hlavních bitevních polí nacistického protižidovského tažení. S pomocí dochovaných architektonických a technických návrhů a plánů, z nichž byly mnohé nově objeveny v 90. letech 20. století v polských a ruských archivech, a s použitím dalších dokumentů a více než 200 obrazových příloh kniha Roberta Jan van Pelta a Deborah Dworkové přesvědčivě ukazuje, jak se Osvětim stala středem germanizovaného Polska a centrem nacistického tzv. konečného řešení židovské otázky. V jejich pojetí vystupuje osvětimský táborový komplex jako jakýsi průkopník nacistické východní kolonizace. Autoři ale současně vnímají Osvětim i jako vzor nacistického táborového systému. Jejich syntetická práce, která pomáhá pochopit i mentalitu nacistického politického vedení, není jen jednou z prvních knih, která umožňuje vnímat historii Osvětimi jako německého města založeného v roce 1270 i místa jednoho z největších utrpení Židů ve 20. století v kontextu německého tíhnutí k východní expanzi. Zasvěceným vylíčením historie osvětimského vyhlazovacího tábora i jeho místa v nacistické vyhlazovací politice a podrobným faktografickým a pramenným zmapováním osvětimských vyhlazovacích zařízení současně nenechává žádný prostor k pochybnostem ohledně skutečné podoby holocaustu. Jako taková přesvědčivě vyvrací revizionistické výklady zpochybňující rozsah židovského utrpení v letech 1933 až 1945 a popírající existenci Osvětimí jako vyhlazovacího tábora. Kniha obdržela v roce 1996 cenu National Jewish Book Award, v roce 1997 cenu americké Asociace historiků architektury Spiro Kostof Award a v roce 1998 byla vyznamenána cenou německých kritiků.
České vydání v ediční řadě totalitarismus a šoa nakladatelství Argo je oproti původnímu anglickému vydání a překladům v holandštině (2001) a němčině (1998) výjimečné. Autoři je totiž rozšířili o pasáže věnované osudu židovských vězňů z bývalého Československa v OsvětimiBřezince a o zcela novou závěrečnou kapitolu. Ta je věnována popírání holocaustu a soudu kontroverzního anglického autora Davida Irvinga s anglickým nakladatelstvím Penguin Books v Londýně z roce 2001, v němž se výrazně angažoval i jeden z autorů knihy Robert Jan van Pelt a v němž byl David Irving usvědčen z manipulace s historickými fakty a z popírání masového vraždění Židů v OsvětimiBřezince za druhé světové války. Autoři současně pro české vydání rozšířili i obrazovou přílohu knihy a aktualizovali podle nejnovějších poznatků plány a kresby rekonstruující původní podobu a fungování plynových komor v OsvětimiBřezince. České vydání je navíc doplněno bibliografií česky publikovaných textů k historii Osvětimi a odborným doslovem o osvětimské historiografii, a představuje tak významný ediční počin.

Nakladatelství Argo, 2006, www.argo.cz
Cena poštovní či internetové objednávky: 453 Kč

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál