Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  citáty slavných

Lidská přirozenost a obraz sebe sama

Je rasismus něco, čemu se naučíte, nebo čím jste vybaven od přírody?
Myslím, že správná odpověď není ani jedno z toho. Nepochybně existuje bohatá a složitá lidská přirozenost. Nejsme kamení. Každý duševně zdravý člověk ví, že velká část nás samých je dána geneticky, včetně aspektů našeho chování a našich postojů. Mezi duševně zdravými lidmi se to bere za fakt.

Když ale jdete ještě dál a ptáte se, co tam je, vstupujete do obecné neznalosti. Víme, že v lidské přirozenosti je něco, co nás nutí, aby nám vyrostly ruce a ne křídla a abychom zhruba v jistém věku prošli pubertou. A dnes už také víme, že osvojení si jazyka, růst vizuálního systému atd. jsou v základním ohledu součástí lidské přirozenosti.
Když se dostanete ke kulturním vzorcům, názorovým systémům a tak podobně, tak to, co si typne první hoch, kterého potkáte na autobusové zastávce, bude asi stejně tak hodnotné jako typ toho nejlepšího vědce. Nikdo nic neví. Lidi o tom mohou dělat proslovy, pokud chtějí, ale v podstatě téměř nic neví. V této konkrétní oblasti můžeme přinejlepším vytvářet nějaké rozumné spekulace. Myslím, že ta, kterou jsem načrtnul, může být docela rozumným odhadem. Ne že by byl rasismus v našich genech. V našich genech je jen potřeba bránit to, jak sami sebe vidíme. Pravděpodobně je součástí naší přirozenosti hledat způsob jak všechno, co děláme, přetvořit tak abychom s tím mohli žít.
Stejné je to i v širší společenské sféře, kde fungují instituce a systémy útlaku a ovládání. Lidé, kteří je kontrolují, kteří ubližují ostatním – ti lidé si pro sebe budou konstruovat omluvy. Můžou to dělat sofistikovaně i nesofistikovaně, ale dělat to budou. To je lidská přirozenost. Jedním z důsledků může být rasismus. Ale mohou to být i jiné věci.

Noam Chomsky (1928)
Narodil se v roce 1928 v Philadelphii. Od roku 1955 studoval na massachusettském Institutu technologie, kde se ve věku 32 let stal profesorem. Chomsky je čelní postavou lingvistiky 20. století, napsal i mnoho knih o problémech současnosti. Jeho politické projevy se většinou poslouchají v přeplněných místnostech po celé zemi, ale i na celé zeměkouli, a dostává se mu nespočetných uznání a cen.

(jk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál