Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Lichva je produktem systému

S velkou vážností se nyní gádžovští mudrlanti vyslovují o situaci v romských ghettech. Ministerstvo vnitra si dokonce objednalo výzkum o tom, jestli existuje „specifická romská kriminalita“.
Není to nic nového, protože již před válkou prováděli podobné výzkumy nacističtí antropologové v Německu. Antropologové ze Západočeské university provedli „výzkum“ v romských ghettech, aby zjistili, jak se vyvíjí „specifická romská kriminalita“, ale museli přiznat, že něco takového prostě neexistuje. „Nová studie“ nemohla prokázat nic nového. Pouze to, co je sociologicky obecně známo. V nacistických koncentračních táborech se vysoce civilizovaní a vzdělaní lidé chovali zcela jinak, než tomu bylo na svobodě. Jinými slovy řečeno, když byli zbaveni základních lidských práv a existenčních možností, museli se přizpůsobit poměrům v koncentračním táboře a dělat vše pro přežití.

Romské ghetto je vlastně malý koncentrák, kde vznikla vlastní pravidla života a lidé, kteří tam žijí, je musí chtě nechtě respektovat. Pomoc či záchranu „zvenčí“ očekávat nemohou, protože „zvnějšku“ byli de facto vyloučeni. Veřejná správa, okolní společnost a ostatní občané je prostě „uzavřeli“ a koncentrovali v ghettu, kde jsou ponecháni svému osudu. Že se tam dějí špatné věci? Jak jinak: lichva, prostituce, krádeže, drogy, vydírání… A to není všechno. V koncentračních táborech propukaly epidemie tyfu, úplavice a dalších chorob. V ghettech můžeme očekávat, že se objeví mor, cholera, neštovice, žloutenka, AIDS.
Jenže ministerstvo vnitra trápí „romská kriminalita“. Koho zajímá, že se dětem v ghettech nedostává nejzákladnějších potřeb k životu. S velkou vážností a znepokojením se mluví o tom, že tyto děti se naučily krást, že vzdělání pro ně nemá význam. A proboha, co jiného jim zbývá? Lichva. I v koncentračních táborech se našly hyeny, které vydělávaly na utrpení ostatních. Prostituce. To je zoufalost a rezignace. Práce policie? Pokud je Rom jen podezřelý ze spáchání deliktu, policie postupuje striktně a nekompromisně i v banálních záležitostech, a připisuje si „body“ za objasnění trestné činnosti. Pokud se Rom stane obětí deliktu, policie postupuje liknavě, nedůsledně a většinou se jí trestný čin spáchaný na Romovi nepodaří prokázat. Pokud je případ tak jasný, že se dostane před soud, je vynesen směšný rozsudek nebo je pachatel osvobozen. Tak jak je to s tou kriminalitou?
Co se vlastně děje? Systém je špatný, protože se nedokáže (a otázkou je, zda se vůbec chce) vypořádat s rasismem, který je hlavní příčinou existence romských ghett v České republice. Romská ghetta, lichva, prostituce a další jsou produktem systému!

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál