Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mládež „z ulice“ snad bude mít kam jít

Občanské sdružení Jekhetani Luma – Společný svět chce zřídit klub pro mládež „z ulice“. V současné době organizace jedná s městem Mladá Boleslav o přidělení vhodných prostor. Klub bude mít statut nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Tyto kluby nabízejí zdarma programy pro děti a mládež, kteří si nemohou nebo z různých důvodů nechtějí vybrat ze stávající nabídky jiných zařízení.

Program bude vytvářen podle aktuálních potřeb a přání návštěvníků, kteří nebudou jen konzumenty již připravených akcí, ale budou je za podpory vedoucích sami vytvářet. Předpokládá se velký zájem zejména o činnosti zaměřené na hudbu včetně provozu hudební zkušebny. Nabídku těchto aktivit vhodně doplní sociální program, zahrnující sociálněprávní poradenství, podporu a pomoc při řešení krizových situací, kontakt s psychologem atd.
Myšlenka na vznik klubu vzešla z reakcí stávajících klientů a jejich dětí, jimž sdružení poskytuje zejména sociálněprávní poradenství, pomoc s hledáním zaměstnání a materiální pomoc. Provozováním klubu tohoto typu je sociální službou zaměřenou na prevenci sociálněpatologických jevů, která v regionu zatím chybí. Součástí projektu bude i streetworker, který bude klienty vyhledávat, oslovovat a nabízet služby přímo na ulici. Finanční prostředky na provoz hodlá sdružení získat ze státního rozpočtu a soukromých nadací. Organizace má zajištěno personální vedení klubu, je v kontaktu s jeho budoucími návštěvníky, takže nyní vše záleží na dohodě s městem o možnosti využití vhodných prostor.
Reagujeme na výsledky z předběžného průzkumu, které ukázaly na bílá místa v nabídce možností trávení volného času. V ulicích je i hodně kreativních, nadaných, ale v určitém smyslu bezprizorních mladých lidí bez patřičného rodinného zázemí a bez peněz, kteří prostě nemají kam jít a tak tráví čas na ulici. Do projektu se budou moci zapojit také dobrovolníci.

Martina Brzobohatá
Jekhetani Luma – Společný svět

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál