Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

Existuje latentní diskriminace asistenta pedagoga?

V živé paměti mám dobu, kdy začali ve škole působit romští asistenti. V té době se začínalo prakticky z ničeho a postupem času se asistenti vypracovali na plnohodnotné členy kantorského sboru. To byla cesta dlouhá sedm let a od té doby se mnohé změnilo. Funkce romského asistenta byla zařazena do katalogu prací pod novým názvem a zní vychovatel asistent pedagoga. Jsou zařazeni mezi pedagogické pracovníky a s tím jsou spojené výhody jako např. dva měsíce prázdnin.

Já se domnívám, že pozitivní diskriminace bují ve všech složkách veřejné správy. V dnešní době, když má Rom vysokou školu, tak to někomu připadá, jako by spadl z Marsu. Setkal jsem se s názorem, jestli nefalšovali akademický titul apod. Práce asistenta pedagoga je velmi náročná na čas i na přípravu. Učitelé končí pracovní dobu po poslední vyučovací hodině. Přípravu na další den si udělají doma. Asistenti pedagoga si musí udělat taktéž přípravu, ale pracovní dobu musí dodržet i přesto, že spadají do skupiny pedagogických pracovníků a mají všechny výhody s tím spojené. Pracovní doba pro asistenty končí 15.30 hodin každý den.
Zamysleme se nad některými otázkami, které nejsou jasné asistentům pedagoga. Na škole vyučuje středoškolák, který není odborně způsobilý vést výuku – předepsané vzdělaní, a přesto je zařazen jako učitel. Asistenti pedagoga, kteří mají vysokoškolské vzdělání a titul Mgr. a Bc. humanitního směru, jsou zařazeni jako asistenti.
Přesto ředitel školy požaduje po asistentech, aby si dělali přípravu na další den, i když jsou ve škole do půl čtvrté a skončila jim pracovní doba. Učitelé mají taktéž pracovní dobu do půl čtvrté, ale ve dvě hodiny jsou dávno doma a příprava, přiznejme si to, žádná. To, že jsem se odhodlal napsat věci, které jsou známé, je asi dosti odvážné. Samozřejmě namítáte, že záleží na řediteli školy, jak zařadí jednotlivé osoby k uspokojení sama sebe. Ano, máte pravdu a právě tady chci poukázat na skrytou diskriminaci, která v našem školství začala bujet a to tak intenzivně, že asistenti pedagoga, kteří jsou vzdělaní, odcházejí na někdy lépe placenou práci, a když nemají zajištěno další pracovní místo, jsou v evidenci úřadu práce. Dalším faktem je i to, že asistent pedagoga učí dítě čtyři hodiny, potom nastupuje do školní družiny, ale není s ním sepsána pracovní smlouva na funkci vychovatele školní družiny, čímž by mu náleželo vyšší finanční ohodnocení. Z mého hlediska je evidentní, že diskriminace zde je, ale je skrytá, což si ředitelé v případě kontrolního mechanismu zdůvodní, že se vychází z potřeb školy. Jsem v kontaktu s mými spolupracovníky z celé naší republiky, a mohu s klidným svědomím napsat, že situace je stejná v Kladně, v Opavě, v Bruntále, v Ostravě, v Českých Budějovicích, v Chomutově.
Česká společnost není připravena přijmout vzdělaného Roma. Není připravena na to, že Rom má taktéž schopnost být ve vedoucí funkci, být dobrým pedagogem jak po stránce vzdělanostní, tak morální.
Setkávám se v praxi se skutečností, že ředitel nechce, aby si nadále asistenti zvyšovali kvalifikaci a nedovolí asistentům nadále pokračovat ve studiu. Nechtějí, aby v pedagogickém sboru byl Rom s titulem Mgr., a dělají všechno proto, aby Rom nedostudoval.
To je má zkušenost a nikdo mi ji nevyvrátí, protože je z reálného přítomného času. Samozřejmě, že ředitel školy si situaci vyřeší podle sebe a nikdo ho nedonutí jednat jinak. Nedovolí, aby Rom užíval titul Mgr., takový titul, jaký používá i ředitel školy.
To je má zkušenost.

T. Pazerák, Bruzovice

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál