Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Drobničky

PRAHA – Podle průzkumu agentury STEM má přes dvě třetiny Čechů k Romům nejméně pozitivní postoj. Romské sousedy by sneslo jen 11 procent, tři čtvrtiny odmítají, že by se v ČR mělo věnovat více pozornosti právům Romů. Pouze pět procent lidí k nim má velmi dobrý vztah. Ve srovnání s výsledky výzkumu ze srpna 1994 došlo k mírnému zlepšení postoje veřejnosti k Romům.

ČESKÝ KRUMLOV – Během slavností pětilisté růže byla Cena města Český Krumlov udělena Evě Davidové za celoživotní práci věnovanou romskému etniku a dlouholetou odbornou spolupráci s městem v oblasti mezilidských vztahů.

LONDÝN – Amnesty International vítá cíle Dekády inkluze Romů. Rovněž doporučuje, aby navrhovaná opatření v oblasti zajištění práv na zdravotní péči, bydlení, zaměstnání a vzdělání, realizovaly státní i nestátní instituce. AI klade zvláštní důraz na to, aby nedocházelo k odepírání základních lidských práv v případě romských žen.

BUDAPEŠŤ, BUKUREŠŤ – Organizace Open Society Institute (OSI), Romani CRISS a Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) naléhají na rumunskou vládu, aby podnikla opatření k odstranění mnohočetné diskriminace romských žen. Podle Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen rumunské Romky ve velké míře čelí diskriminaci ve školství, zdravotnictví, bydlení, zaměstnání i v politickém a veřejném životě.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál