Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Neziskové organizace na portálu veřejné správy

Specializované stránky zaměřené na neziskový sektor rozšiřuje Portál veřejné správy ČR na internetové adrese http://portal.gov.cz. Jedná se o výsledek společného pilotního projektu Informačního centra neziskových organizací (ICN), Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS) a ministerstva informatiky.

Do 15. září mohou neziskové organizace i zájemci z řad veřejnosti zasílat připomínky ke struktuře a obsahu této specializované sekce na adresu portal@icn.cz, která byla k tomuto účelu vytvořena. Vyjádřit se mohou též na diskusním fóru http://neziskovky.cz.
Podle ředitele ICN Marka Šedivého se díky ministerstvu informatiky po několika letech podařilo dostat neziskové organizace jako rovnocenné partnery ostatních institucí na stránky Portálu veřejné správy. Podle něj je to další krok k tomu, aby se společnost v ČR mohla rozvíjet jako v ostatních civilizovaných zemích. „Zároveň tak vznikl důležitý zdroj garantovaných informací pro samotné neziskové organizace. Právě jejich připomínky by měla reflektovat i finální podoba stránek,“ uvedl.
Státem garantované informace o neziskovém sektoru budou brzy rozšířeny o nově vzniklou Evidenci neziskových organizací. Ta by měla v budoucnu plnit úlohu oficiálního, veřejně přístupného registru neziskových organizací, který u nás doposud chyběl.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál