Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Dětský tábor s policisty

Každoročně pořádá Společenství Romů na Moravě tábory pro děti, na kterých se organizačně podílí příslušníci Policie České republiky. Myšlenka, kterou rozvinul mjr. Václav Šaroch z Ostravy se nyní přetvořila do podoby několika každoročních táborů, na kterých tvoří část vedoucích právě policisté.

Václav Šaroch zná velmi dobře romskou problematiku na severní Moravě a svoji práci na táboře tak bere i jako dovolenou. Tábor pro něj neznamená jen pobyt s dětmi v přírodě, ale také předtáborové konzultace s rodiči, výběr dětí a potáborové zhodnocení výsledků. Při setkávání s rodiči spolupracuje také s ostravským magistrátem, aby na tábor mohly navazovat další možnosti péče o děti a nebyl tak jen jediným světlým obdobím roku. Letos se konají podobné tábory v Olomouci, Šternberku, Hranicích na Moravě, Jeseníku a ve westernovém městečku Orel. Na tábory jezdí policisté z Ostravska, včetně jednoho kriminalisty.
Model je většinou podobný: policisté jsou nejprve v civilu a poté si na sebe (většinou k velkému překvapení dětí) obléknou uniformy. Výsledkem bývá, že po skončení tábora se děti ke „svým“ policistům chovají dále stejně jako ke svým vedoucím a vzniká tak vzájemná důvěra, která je dobrým způsobem prevence kriminality ve městech. Podle majora Šarocha je takový pobyt přínosný i pro policisty, kteří se na Romy mnohdy dívají pouze jako na pachatele trestné činnosti.

Text a foto: Jiří Salik Sláma

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál