Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Amare Ternore: pojítko s minulostí

Dětský soubor, který vytvořila Jiřina Somsiová v Olomouci okolo místního komunitního centra, si začíná hledat své místo na světě a rozhodně nemůže být přehlížen. Amare Ternore (Naši mladí) má za sebou již několik úspěšných vystoupení, které nenechaly nikoho na pochybách, že se rodí seskupení, které jako celek dosahuje vynikajících výsledků. K nadějným sólistům patří například Jirka, syn Jiřiny Somsiové, který brilantní hrou na klávesy získává srdce mnoha posluchačů.

Za poslední rok si může Amare Ternore přičíst vystoupení v olomouckém divadle v rámci Hudební školy, kterou zaštítil děkan Filozofické fakulty UP (prosinec) a dále vystoupení na Bambiriádě a následnou velkou exhibici v rámci Benefice města Olomouc (květen). Sbor několikrát potěšil děti na prázdninových táborech v Pohořanech, z nichž poslední na přelomu července a srpna pomáhal financovat olomoucký magistrát. Každým dalším vystoupením získávali Amare Ternore sebevědomí a zároveň důvěru posluchačů. Není tedy divu, že rodiče se snaží dostat svoje děti do souboru, který si vydobyl dobré jméno v regionu a začíná pošilhávat po dalších působištích. Podle Jiřiny Somsiové je jeho přínos v pokračování romské hudební tradice, jejíž návaznost mladí Romové v současnosti ztrácejí. V silné konkurenci moderních hudebních a tanečních stylů, jako je hip-hop či breakdance, tak sbor představuje pojítko s minulostí a může tak probudit v dětech i dospělých zájem o původní romskou kulturu.

(J.S.S.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál