Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romodrom pro regiony

Zástupci romských organizací ze čtyř krajů ČR se 30. srpna setkali v kanceláři pražského sdružení Romodrom, kde jednali o spo-lupráci na novém projektu nazvaném Romodrom pro regiony. Projekt bude financován z Evrop-ského sociálního fondu a jeho obsahem je poskytování služeb terénní sociální práce především romským klientům. Projekt začíná v září a potrvá dvaadvacet měsíců.

Setkání se zúčastnili Hana Kožuriková (Romské sdružení občanského porozumění Nymburk), Cyril Koky (romský koordinátor Krajského úřadu Středočeského kraje), Miroslav Kotlár (Liberecké romské sdružení) a Michal Kročil (Společenství Romů na Moravě). Koordinátory projektu jsou Kateřina Jirová a Milan Horvat. Zástupci romských sdružení se podílejí na výběru vedoucích krajských týmů a následném výběru terénních sociálních pracovníků a lokalit, kde bude projekt realizován. Jedním z hlavních cílů projektu je propojení romských neziskových subjektů, které poskytují sociální služby a jejich dlouhodobá spolupráce.
Projekt zaměstná téměř dvacet terénních sociálních pracovníků a zajistí jim také průběžné vzdě-lávání a vzájemné sdílení zkušeností. Více: www.romodrom.cz.

Kateřina Jirová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál